Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 34 rezultāti
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Izsoles rezultāts:
  Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Media”, reģistrācijas numurs 50103210091.

  Nomas maksa gadā ir 397 056,00 EUR (trīs simti deviņdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit seši euro un 00 centi) (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Objekta veids
  Zemesgabals reklāmas objektiem
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  16.12.2021. mutiskās izsoles “Daugavas krastmalas stacionāro un pagaidu piestātņu iznomāšana no 2022.gada līdz 2024.gadam” rezultātā noslēgts līgums ar SIA “Joma SPA” par Piestātnes Nr.3 (Piestātne 11.novembra krastmalā augšpus Akmens tilta Nr.3 (kadastra apzīmējuma Nr.0100 001 2017) lietošanu par EUR 3148.20 (trīs tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro un 20 centi) mēnesī bez PVN.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Objekta veids
  Piestātnes
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Rīgas domes Satiksmes departamenta organizētā mutiskā izsole “Daugavas piestātnes pie Spīķeru kvartāla Nr.4 (peldbūves pietauvošanai) iznomāšana no 2021.gada līdz 2024.gadam iznomāšanu” beidzās bez rezultāta.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Objekta veids
  Piestātnes
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles rezultāts 23.11.2021.:
  Izsole atzīta par nenotikušu – nav saņemts neviens pieteikums dalībai izsolē.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Rīgas nami” rīkotās nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles noteiktas par slēgtām un tiks organizētas rakstveida procesā
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Izsoles rezultāts:

  Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu daļu nomas tiesību ieguvējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visual Media”, reģistrācijas numurs 50103210091. Nomas maksa gadā ir 394 296,00 EUR (trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro un 00 centi) (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Objekta veids
  Zemesgabals reklāmas objektiem
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole