Kontakti

kmv [at] riga.lv
67026327

Atrašanās vieta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 233.kab.

Darbinieki

Kristīne Dzērve

Galvenā referente - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 233.kab.
Kristine.Dzerve [at] riga.lv
SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Селина Ванцане

Selīna Vancāne

Komitejas priekšsēdētāja
Mairita Lūse

Mairita Lūse

Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Edgars Ikstens

Edgars Ikstens

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Inna Djeri

Inna Djeri

Deputāte
Раймондс Рубикс

Raimonds Rubiks

Deputāts

Mājokļu un vides komitejas kompetencē ir:

 • vides aizsardzība;
 • pilsētas atkritumu saimniecība;
 • pilsētas apstādījumu, dārzu, parku, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana;
 • pilsētas energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība;
 • energoefektivitāte;
 • dzīvojamo telpu īres un komunālo maksājumu jautājumi;
 • palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • kapsētu pakalpojumu organizēšana;
 • gaisa un ūdens piesārņojuma novēršanas koordinēšana  Rīgas pilsētā;
 • atzinumu sniegšana par vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu;
 • Pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildes izvērtēšana  Pašvaldības namīpašumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrībās;
 • kontroles īstenošana Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā un Rīgas pilsētas būvvaldē  atbilstoši šajā punktā minētajai kompetencei;
 • sadarbošanās ar Pilsētas attīstības komiteju mājokļu politikas jautājumos, dzīvokļu un īres maksas jautājumu risināšanā.