Kontakti

kmv [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Rātslaukums 1, LV-1050

Darbinieki

Inga Bērziņa

Galvenā referente - Rātslaukums 1, LV-1050, 233.kab.
Inga.Berzina [at] riga.lv
SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Viesturs Zeps

Viesturs Zeps

Komitejas priekšsēdētājs
Edgars Ikstens

Edgars Ikstens

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Natālija Ābola

Natālija Ābola

Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Давис Сталтс

Dāvis Stalts

Deputāts
Inna Djeri

Inna Djeri

Deputāte
Раймондс Рубикс

Raimonds Rubiks

Deputāts

Mājokļu un vides komitejas kompetencē ir:

 • klimata politika;
 • vides aizsardzība;
 • pilsētas atkritumu saimniecība;
 • pilsētas apstādījumu, dārzu, parku, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana;
 • pilsētas energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība;
 • energoefektivitāte;
 • mājokļu politika;
 • palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • kapsētu pakalpojumu organizācija;
 • gaisa un ūdens piesārņojuma novēršanas koordinēšana Rīgas pilsētā;
 • atzinumu sniegšana par vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu;
 • kontroles īstenošana Pašvaldības Mājokļu un vides departamentā;
 • sadarbība ar Pilsētas attīstības komiteju mājokļu politikas veidošanā, kā arī apstādījumu saglabāšanā un aizsardzībā;
 • Pašvaldības Mājokļu un vides departamenta pārskata izskatīšana par nozarei piekritīgo Pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to uzraudzību Pašvaldības noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanā un starp Pašvaldību un kapitālsabiedrību noslēgto deleģēšanas vai pakalpojumu sniegšanas līgumu izpildē;
 • nozarei piekritīgo Pašvaldības kapitālsabiedrību revīziju rezultātu (izņemot ziņojumus par gada pārskata revīziju) izskatīšana;
 • kontroles īstenošana Pašvaldības aģentūrā “Rīgas enerģētikas aģentūra”.