Kontakti

ks [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Rātslaukums 1, LV-1050

Darbinieki

Iluta Riekstiņa

Galvenā referente - Rātslaukums 1, LV-1050, 415.kab.
Iluta.Riekstina [at] riga.lv
SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

 

KOMITEJAS SASTĀVS:

Юрис Радзевич

Juris Radzevičs

Komitejas priekšsēdētājs
Анете Екабсоне-Жогота

Anete Jēkabsone-Žogota

Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Ieva Brante

Ieva Brante

Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Linda Ozola

Linda Ozola

Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece
Edgars Ikstens

Edgars Ikstens

Deputāts
Nils Josts

Nils Josts

Deputāts

Sociālo jautājumu komitejas  kompetencē ir:

  • sociālo problēmu analīze, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu attīstība;
  • nodarbinātības veicināšana;
  • veselības aprūpe;
  • bērnu tiesību aizsardzība;
  • veselības veicināšana, slimību profilakse, t. sk. atkarību profilakse;
  • sociālās palīdzības iestāžu darbības izvērtējums;
  • priekšlikumu izvērtējums nacionālās pretošanās kustības dalībnieku atbalstam un attiecīgo lēmumu projektu sagatavošana izskatīšanai Rīgas domē;
  • kontroles īstenošana Pašvaldības Labklājības departamentā, kā arī Pašvaldības bāriņtiesas darba organizācija un nodrošinājums;
  • Pašvaldības Labklājības departamenta pārskata izskatīšana par Pašvaldības kapitālsabiedrību, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, darbību un to uzraudzību Pašvaldības noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanā un starp Pašvaldību un kapitālsabiedrību noslēgto deleģēšanas vai pakalpojumu sniegšanas līgumu izpildē;
  • Pašvaldības kapitālsabiedrību, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, revīziju rezultātu (izņemot ziņojumus par gada pārskata revīziju) izskatīšana.