Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija izveidota, lai veicinātu pašvaldības darbinieku darbību saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodeksa prasībām.

Komisijas sastāvs:
  • Fatma Frīdenberga    –    Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktora vietniece
  • Evita Mackeviča    –    Rīgas domes Personāla nodaļas vadītāja 
  • Elīna Trautmane    –    Rīgas pilsētas izpilddirektora biroja vadītāja
  • Signe Grūbe    –    Rīgas domes priekšsēdētāja padomniece
  • Sandra Laganovska    –    Rīgas domes Sekretariāta vadītāja

Komisijas sekretāre        

  • Ilze Bormeistere    –    Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā juriste