Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija izveidota, lai veicinātu pašvaldības darbinieku darbību saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodeksa prasībām.

Komisijas sastāvs:

  • Rita Grieķere    –    Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece
  • Signe Grūbe    –    Rīgas domes priekšsēdētāja padomniece
  • Fatma Frīdenberga    –    Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktora vietniece
  • Sandra Laganovska    –    Rīgas domes Sekretariāta vadītāja
  • Inga Kravale    –    Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā juriste

    komisijas sekretāre
  • Ilze Bormeistere – Rīgas domes Juridiskā pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā juriste