• Elīna Trautmane   –    Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas izpilddirektora biroja vadītāja
  • Inta Petroniene    –    Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes Metodoloģijas un procesu atbalsta nodaļas vadītāja
  • Fatma Frīdenberga    –    Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece
  • Sandra Laganovska    –    Centrālās administrācijas Dokumentu vadības un domes atbalsta pārvaldes vadītāja
  • Evita Mackeviča    –    Centrālās administrācijas Personāla nodaļas vadītāja

komisijas sekretāre:

  • Ilze Bormeistere – Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā juriste