Ētikas komisijai ir šādas funkcijas:

  • sniegt priekšlikumus un piedalīties Ētikas kodeksa pilnveidošanā;
  • analizēt un risināt ētiska rakstura konfliktus;
  • izskatīt iesniegtās sūdzības par deputātu rīcību;
  • sniegt atzinumu Rīgas domes priekšsēdētājam par Ētikas kodeksa normu pārkāpumiem.

Ētikas komisijas sastāvs: