Padomes galvenais uzdevums ir līdzdarboties pašvaldības IKT pārvaldībā, nodrošinot pieredzes un viedokļu apmaiņu, kā arī sniedzot pašvaldībai padomus un labās prakses piemērus.

Padome palīdzēs veidot IKT infrastruktūras pārvaldības stratēģiju, sniegs priekšlikumus pašvaldībā novēroto problēmu risināšanai, kā arī saskaņos IKT pārvaldības pasākumus nozaru un starpnozaru līmenī.

Padomes vadītājs:

Mārtiņš Staķis - Rīgas domes priekšsēdētājs