Padome ir Rīgas pilsētas izpilddirektora izveidota koleģiāla konsultatīvā institūcija, kas izveidota ar mērķi veicināt Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, racionālu un ekonomiski pamatotu pašvaldības kapitālsabiedrību resursu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, kā arī publiskas personas līdzdalības nosacījumu ievērošanu.

 •  Padomes vadītājs
  • Andris Grafs - Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā
 • Padomes locekļi
  • Agnese Brašmane - Latvijas Finanšu nozares asociācijas juridiskā padomniece
  • Jānis Endziņš - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs
  • Uldis Biķis -  Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis, akciju sabiedrības “LATVIJAS FINIERIS” padomes priekšsēdētājs
  • Māris Vainovskis - Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju aizsardzības un drošības darba grupas vadītājs
  • Vladislavs Vesperis - Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

SĒDES:

Darba kārtība:

 1. Tikšanās ar Rīgas domes vadību – kapitālsabiedrību pārvaldības aktualitātes.

 

Darba kārtība:

 1. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldībā paveikto 2023. gadā.
 2. Par 2024. gada plāniem.
 3. Par kapitālsabiedrību attīstības mērķiem un investīciju plāniem, kuru finansēšanai varētu izmantot investoru finansējumu biržā.

 

 1. 25.08.2023. kapitālsabiedrību foruma “Baltijas valstu galvaspilsētu pieredzes apmaiņa par pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību” satura un norises jautājumi. 
 2. Kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības prakses pilnveidošanas jautājumi. 
 3. Finanšu ministrijas 20.05.2023. vēstule ar aicinājumu pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta 16.05.2023. sēdē izskatītajam informatīvajam ziņojumam “Par Latvijas kapitāla tirgus tālāku attīstību” iesniegt informāciju par papildu kapitāla piesaistes nepieciešamību kapitālsabiedrībās attīstības mērķu finansēšanai, izvērtējot iespēju finansējumu piesaistīt kapitāla tirgū. 
 4. Kapitālsabiedrību pārvaldes informācija par Konkurences padomes plānoto tirgus uzraudzību veselības aprūpes nozarē.