RDĪD 2020/51
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

„Ietves izbūve un labiekārtojums Ilūkstes ielā 103, Rīgā”

Piegādātājs / izpildītājs
'Ribetons ceļi' SIA
RDSD 2020/22
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Meliorācijas grāvju tīrīšana un atjaunošana

Piegādātājs / izpildītājs
'Roadeks' SIA
RD DMV 2020/21
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDSD 2020/12
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Degvielas iegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Virši-A' AS
RD PIKN 2020/20
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Rīgas Juglas vidusskolas ēkas Malienas ielā 89, Rīgā, izlases veida vienkāršotas atjaunošanas darbi

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'APSA BŪVE'
RDĪD 2020/48
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDSD 2020/20
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2020/44
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2020/12
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

„Seguma atjaunošana Krasta ielā no Salu tilta līdz Jēzusbaznīcas ielai”

Piegādātājs / izpildītājs
'Ceļu pārvalde' AS
RDSD 2020/10
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 11.05.2020.
Iesniegšanas datums
RDSD 2020/11
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Grozījumu datums: 05.05.2020.
Iesniegšanas datums

Floristikas pakalpojumi un ziedu piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
SIA 'AMG Ziedi'
RD PIKN 2020/09
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Higiēnas preču piegāde

Piegādātājs / izpildītājs
'Biroja preču tirdzniecība Ūpis' SIA
RD FD 2019/3
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD IKSD 2019/37
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDĪD 2019/76
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Telpu kompleksā uzkopšana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā

Piegādātājs / izpildītājs
VITARESTA UAB Latvijas filiāle
RD IKSD 2019/38
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RDITC 2019/26
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Griezto ziedu, pušķu un ziedu kompozīciju iegāde Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 'MĀRUPES ZIEDS'
RD IKSD 2019/40
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Rīgas pilsētas meteoroloģisko staciju remonts

Piegādātājs / izpildītājs
'Reck' SIA
RDSD 2019/37
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Krematorijas ēkas jumta seguma remonts

Piegādātājs / izpildītājs
HB service SIA
RD DMV 2019/46
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD PIKN 2019/19
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

“Rīgas domes Satiksmes departamenta telpu uzkopšana”

Piegādātājs / izpildītājs
'MAX SHINE' SIA
RDSD 2019/43
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RPP 2019/26
Noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums

Dabasgāzes iegāde Rīgas Austrumu izpilddirekcijas apkures vajadzībām

Piegādātājs / izpildītājs
'Latvijas Gāze' AS
RD IA 2019/4
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums
RD DMV 2019/44
Līgums noslēgts
Publikācijas datums:
Iesniegšanas datums