Kontakti

ak [at] riga.lv

Administratīvā komisija administratīvo pārkāpumu lietas izskata rakstveida procesā bez lietas dalībnieku klātbūtnes.

Ja lietas dalībnieki vēlas sniegt paskaidrojumus, kuri palīdzētu vispusīgai un objektīvai administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, vai arī izteikt lūgumus, aicinām tos iesniegt elektroniski, izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu, nosūtīt Komisijai pa pastu uz adresi Rīga, E.Smiļģa iela 46 vai arī, iepriekš piesakoties pa zemāk norādīto tālruņa numuru, iesniegt Komisijā klātienē.

Iepazīšanās ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem tiek nodrošināta attālināti triju darbdienu laikā pēc attiecīga pieteikuma saņemšanas. Lai uz lietas dalībnieka norādīto e-pastu saņemtu skenētas lietas materiālu kopijas, lūdzam uz Komisijas:

nosūtīt parakstītu pieteikumu. Jautājumu gadījumā par pieteikuma saturu, lūdzam zvanīt pa tālruņa numuru: 67026179.

Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt uz tālruņu numuriem: 6702617967026347 vai 67105002.

Atrašanās vieta kartē

Darbinieki

Juris Dumpis

Komisijas priekšsēdētājs - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
67026175
juris.dumpis [at] riga.lv

Kristīne Nusberga

Komisijas priekšsēdētāja vietniece - Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002
Kristine.Nusberga [at] riga.lv

Ilona Hirša

Priekšsēdētāja palīdze - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
67026175
Ilona.Blodniece [at] riga.lv

Māra Svara

Galvenā referente - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
Mara.Svara [at] riga.lv

Anna Bruģe

Juriste - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
Anna.Bruge [at] riga.lv

Iveta Laganovska

Juriste - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
Iveta.Laganovska [at] riga.lv

Sanita Hausmane-Bičele

Galvenā juriste - Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002
Sanita.Hausmane [at] riga.lv

Dace Zelmene

Galvenā referente - Ed.Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002
67026175
dace.zelmene [at] riga.lv

Iveta Veidemane

Galvenā referente - Edurda Smiļģa iela 46, LV-1002, 619.kab.
Iveta.Veidemane [at] riga.lv

Elita Bērziņa

Galvenā juriskonsulte - Ed.Smiļģa iela 46, LV-1002
Elita.Berzina [at] riga.lv

Inga Gedrovica

Juriste - Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002
Inga.Gedrovica [at] riga.lv

Administratīvā komisija:

 • izskata administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes saistošo noteikumu pārkāpumiem;
 • izskata administratīvo pārkāpumu lietas par administratīvajiem pārkāpumiem atbilstoši komisijai saistošajos nozaru likumos noteiktajai kompetencei;
 • kā augstāka amatpersona izskata sūdzības par Rīgas valspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas pieņemtajiem lēmumiem;
 • kontrolē administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu izpildi atbilstoši savai kompetencei;
 • sniedz ieteikumus valsts un pašvaldību iestādēm, institūcijām un amatpersonām, nevalstiskajām organizācijām un komersantiem administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanai;
 • sadarbojas ar valsts un pašvaldības tiesību aizsardzības iestādēm, lai veicinātu likumības ievērošanu Rīgā;
 • kontrolē apakškomisijas darbību;
 • apkopo un analizē informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to dinamiku, regulāri informē par to Rīgas domi un Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju;
 • pēta un izmanto ārvalstu pieredzi pilsētas administratīvo pārkāpumu profilakses jomā;
 • atbilstoši savai kompetencei sagatavo Rīgas domes, Rīgas domes priekšsēdētāja un Rīgas pilsētas izpilddirektora tiesību aktu projektus;
 • atbilstoši savai kompetencei izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības;
 • atbilstoši savai kompetencei sniedz informāciju fiziskajām un juridiskajām personām.

Komisijas priekšsēdētājs
Juris Dumpis

Komisijas priekšsēdētāja vietniece
Kristīne Nusberga

Komisijas locekļi

 • Linda Melnūdre – Rīgas valspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā juriste
 • Lauris Kudiņš – Rīgas pašvaldības policijas Administratīvās pārvaldes priekšnieks
 • Nikolajs Orlovs – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks
 • Līga Lapiņa– Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes priekšniece