Kopš 2021. gada galvaspilsētas apkaimju attīstības biedrībām reizi gadā iespējams pieteikties pašvaldības atbalstam līdz 1000 eiro. No 2023. gada biedrībām, kuras iepriekš jau saņēmušas grantu un kurās ir vismaz 35 biedri, iespējams pieteikties finansējumam 3000 eiro apmērā.

Rīgas apkaimju attīstības biedrības 2023. gadā pašvaldības atbalstam varēja pieteikties līdz 5. aprīlim. Kopējā atbalsta finansējuma summa bija 50 000 eiro. Finansējumu 1000 eiro apmērā saņēma 11 biedrības, savukārt atbalstu 3000 eiro apmērā saņēma 13 biedrības.
 

Pašvaldības finansiālais atbalsts 1000 eiro apmērā piešķirts:

 1. Biedrība “Avotu apkaimes biedrība” (reģ. Nr. 40008301098);
 2. Biedrība “Āgenskalna apkaimes biedrība” (reģ. Nr. 40008279327);
 3. Biedrībai “Kundziņsala” (reģ. Nr. 40008079679);
 4. Biedrībai ,,Jaunciema attīstības biedrība”, (reģ. Nr. 40008287076);
 5. Biedrība “Juglas attīstības biedrība” (reģ.Nr. 40008309246);
 6. Biedrība “Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība” (reģ. Nr. 40008250158);
 7. Biedrībai “Rīgas Apkaimju alianse” (reģ. Nr. 50008276271);
 8. Biedrībai “Rīgas centra attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008287428);
 9. Biedrībai “Sarkandaugavas attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008190944);
 10. Biedrībai “Vecdaugavieši” (reģ.Nr. 40008258734);
 11. Biedrībai “Zasulaukam un Šampēterim” (reģ. Nr. 50008288891).

Pašvaldības finansiālais atbalsts 3000 eiro apmērā piešķirts:

 1. Biedrībai “Brasa” (reģ. Nr. 40008270385);
 2. Biedrībai “Bieriņu apkaimes attīstības biedrība” (reģ. Nr. 4008269386);
 3. Biedrībai “Cits Ķengarags” (reģ. Nr. 40008280523);
 4. Biedrībai “Čiekurkalna attīstības biedrībai” (reģ. Nr. 40008240183);
 5. Biedrībai “Dārzciema apkaimes biedrībai” (reģ. Nr. 40008296539);
 6. Biedrībai “Dzirciema un Iļģuciema apkaimju biedrība” (reģ. Nr. 40008304802);
 7. Biedrībai “Lucavsala” (reģ. Nr. 40008244081);
 8. Biedrībai “Mežaparka attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008030889);
 9. Biedrībai “Ozolkalnu attīstības biedrība” (reģ. Nr. 40008303120);
 10. Biedrībai “Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība” (reģ. Nr. 40008252360);
 11. Biedrībai “Rīgas Mazjumprava” (reģ. Nr. 40008294237);
 12. Biedrībai  “Vecāķu biedrība” (reģ. Nr. 50008197501);
 13. Biedrībai “Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība” (reģ. Nr. 40008118637).

Atbalsts paredzēts biedrību attīstībai, kapacitātes stiprināšanai un sadarbības veicināšanai sabiedrības iesaistes jautājumos. Īpaši nozīmīga ir sadarbības stiprināšana starp pašvaldību un biedrībām, kas sekmē uz sabiedrības interesēm orientētu pārvaldību un kopējo izpratni pilsētai nozīmīgos jautājumos.

Tiesības pretendēt uz pašvaldības atbalstu 1000 eiro apmērā ir Rīgas pilsētas apkaimju attīstības biedrībām, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • biedrības juridiskai adresei jābūt reģistrētai Rīgā;
 • biedrībai jābūt oficiāli reģistrētai vismaz vienu gadu;
 • pirmo reizi piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz desmit biedriem, savukārt katrā nākamajā reizē, piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);
 • katrā nākamajā reizē piesakoties atbalsta saņemšanai, biedrībā ir reģistrēti vismaz par pieciem biedriem vairāk nekā iepriekšējā reizē (minētais neattiecas uz biedrībām, kurās reģistrēti vismaz 35 biedri);
 • biedrībai nav neizpildītu līgumsaistību pret pašvaldību, kā arī biedrībai nav pasludināts maksātnespējas process un nav sākta biedrības likvidācija.

Lai pieteiktos finansējumam 3000 eiro apmērā, biedrībai papildus jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • biedrībā jābūt reģistrētiem vismaz 35 biedriem;
 • biedrība iepriekš ir saņēmusi finansiālo atbalstu līdz 1000 eiro;
 • biedrība ir izpildījusi ar atbalsta saņemšanu saistītos pienākumus;
 • biedrība ir apguvusi vismaz 90 % no iepriekšējā saimnieciskajā gadā piešķirtā finansiālā atbalsta apmēra.

2022. gadā Rīgas pilsētas apkaimju biedrībām bija iespējams iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai līdz 15. martam. Pieteikumus iesniedza 25 apkaimju biedrības. Pašvaldības finansiālā atbalsta pieteikumu vērtēšanas komisija, izskatot pieteikumus, nolēma atbalstīt visus pieteikumus. 18 biedrības iesniedza pieteikumu finansējuma saņemšanai atkārtoti, otro reizi, bet 7 biedrības – pirmo reizi.

Līgumi tika slēgti un finansējumu saņēma 25 apkaimju biedrības:

 • Brasa
 • Cits Ķengarags
 • Āgenskalna apkaimes biedrība
 • Bieriņu apkaimes attīstības biedrība
 • Bišumuižas attīstības biedrība
 • Čiekurkalna attīstības biedrība
 • Dārzciema apkaimes biedrība
 • Dzirciema un Iļģuciema apkaimju biedrība
 • Jaunciema attīstības biedrība
 • Kundziņsala
 • Lucavsala
 • Mežaparka attīstības biedrība
 • Mežciema attīstības biedrība
 • Ozolkalnu attīstības biedrība
 • Rīgas Apkaimju alianse
 • Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība
 • Rīgas Mazjumprava
 • Rītabuļļi
 • Rumbulas attīstības biedrība
 • Sarkandaugavas attīstības biedrība
 • Teikas apkaimes biedrība
 • Vecāķu biedrība
 • Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība
 • Zasulaukam un Šampēterim
 • Ziepniekkalna attīstības biedrība

2021. gadā biedrībām bija iespējams iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai līdz 25. augustam. Tika saņemti 19 biedrību pieteikumi. Divas biedrības neatbilda atbalsta saņemšanai izvirzītajiem kritērijiem.

Līgumu noslēdza un finansējumu saņēma 17 apkaimju biedrības:

 • “Āgenskalna apkaimes biedrība”
 • “Bišumuižas attīstības biedrība”
 • “Brasa”
 • “Cits Ķengarags”
 • “Čiekurkalna attīstības biedrība”
 • “Dārzciema apkaimes biedrība”
 • “Kundziņsala”
 • “Lucavsala”
 • “Mežaparka Attīstības biedrība”
 • “Mežciema attīstības biedrība”
 • “Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība”
 • “Rīgas Mazjumprava”
 • “Rītabuļļi”
 • “Teikas apkaimju biedrība”
 • “Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība”
 • “Zasulaukam un Šampēterim”
 • “Vecāķu biedrība”