Kontakti

kd [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Rātslaukums 1, LV-1050

Darbinieki

Ilgvars Brakovskis

Galvenais referents - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 454.kab.
ilgvars.brakovskis [at] riga.lv

Austris Stankevics

Galvenais referents - Rātslaukums 1, Rīga, LV- 1539, 454.kab.
Austris.Stankevics [at] riga.lv
SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Марис Мичеревскис

Māris Mičerevskis

Komitejas priekšsēdētājs
Дайнис Турлайс

Dainis Turlais

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Дзинтра Гека-Васка

Dzintra Geka-Vaska

Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Linda Ozola

Linda Ozola

Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece
Мирослав Кодис

Miroslavs Kodis

Deputāts
Лайма Гейкина

Laima Geikina

Deputāte
Nils Josts

Nils Josts

Deputāts
Вадим Фальков

Vadims Faļkovs

Deputāts

Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas kompetencē ir:

  • drošība, kārtība un civilā aizsardzība;
  • azartspēles un izlozes;
  • Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas izstrāde un tās īstenošanas pārraudzība, kā arī Pašvaldības institūciju sagatavoto rīcības plānu korupcijas risku mazināšanai izvērtējums un to īstenošanas pārraudzība;
  • Pašvaldības un valsts institūciju sadarbības korupcijas risku mazināšanai koordinēšana un pilnveidošana;
  • priekšlikumu iesniegšana Rīgas domei par Pašvaldības Administratīvās komisijas izveidošanu, tās darba pilnveidošanu, komisijas priekšsēdētāja iecelšanas amatā vai atbrīvošanas no amata ierosināšana noteikumos noteiktajā kārtībā;
  • kontroles īstenošana Pašvaldības policijā;
  • sadarbība ar Pašvaldības iestādēm drošības, kārtības un civilās aizsardzības jautājumos.