Kontakti

kd [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

Darbinieki

Ilgvars Brakovskis

Galvenais referents - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 454.kab.
ilgvars.brakovskis [at] riga.lv

Austris Stankevics

Galvenais referents - Rātslaukums 1, Rīga, LV- 1539, 454.kab.
Austris.Stankevics [at] riga.lv
SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Linda Ozola

Linda Ozola

Komitejas priekšsēdētāja
Мирослав Кодис

Miroslavs Kodis

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Дзинтра Гека-Васка

Dzintra Geka-Vaska

Komitejas priekšsēdētāja vietniece
Nils Josts

Nils Josts

Deputāts
Яков Плинер

Jakovs Pliners

Deputāts
Дайнис Турлайс

Dainis Turlais

Deputāts

Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas kompetencē ir:

  • drošības, kārtības un civilās aizsardzības jautājumi;
  • netiklības apkarošana;
  • Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas izstrādāšana un tās īstenošanas pārraudzība;
  • Pašvaldības institūciju sagatavoto rīcības plānu korupcijas risku mazināšanai izvērtēšana un to īstenošanas pārraudzība;
  • sabiedrības iesaistīšanās korupcijas un tās risku novēršanā veicināšana;
  • Pašvaldības un valsts institūciju sadarbības korupcijas risku mazināšanai koordinēšana un pilnveidošana;
  • priekšlikumu iesniegšana Domei par Rīgas domes Administratīvās komisijas izveidošanu, tās darba pilnveidošanu;
  • jautājuma par Rīgas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja  iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata ierosināšana šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
  • Rīgas pilsētas pašvaldības policijas ziņojuma par situāciju pilsētā izskatīšana;
  • kontroles īstenošana Rīgas pašvaldības policijā un Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas  centrā.