Rīgas dome un trīs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi Rīgā iedzīvotāju ērtībām kopīgi izveidojuši vienotu atkritumu šķirošanas ceļvedi, kas palīdzēs vieglāk orientēties atkritumu šķirošanā galvaspilsētā.

Lietošanai iedzīvotājiem un māju apsaimniekotājiem pieejams digitāls buklets un šķirošanas infografika, kuru var izmantot kā plakātu.

Jautājumi un atbildes par atkritumu šķirošanu Rīgā

Par plastmasas, papīra un metāla iepakojuma un preču šķirošanu 

Aicinām šo iepakojumu mest sadzīves atkritumu konteinerā, jo materiāls šajos flakonos ir zem spiediena un tas var saturēt kodīgas vielas, kas traucē to apstrādāt šķirošanas cehā. 

Vieglā iepakojuma konteinerā var mest visa veida iepakojumu - arī Iepirkumu un maizes maisiņus, kā arī citus maisus, ja tie nav bijis tiešā saskarē ar šķidru un eļļainu pārtiku, var ievietot vieglā iepakojuma atkritumu konteinerā.

Visu IEPAKOJUMU, kas ražots no šiem materiāliem, aicinām mest plastmasas, papīra un metāla jeb vieglā iepakojuma konteinerā. Atkritumu apsaimniekotājs šķirošanas centrā tos atdala no pārstrādājamā materiāla un izmanto enerģijas ieguvei speciālās iekārtās.

Savukārt citus izstrādājumus - piemēram, saimniecības preces, plastmasas traukus, putuplasta izstrādājumus, rotaļlietas un citus sadzīves priekšmetus no plastmasas nedrīkst mest vieglā iepakojuma konteinerā, bet jāievieto sadzīves atkritumu konteinerā. 

Saldējuma iepakojumu var mest vieglā iepakojuma konteinerā. 

Sīki smalcinātu papīru ir grūti atdalīt no pārējā vieglā iepakojuma, kad tas jau ir nonācis atkritumu šķirošanas cehā uz līnijas, tāpēc aicinām to mest sadzīves atkritumu konteinerā. 

Veikalā izsniegtus čekus, kvītis un līdzīgu finanšu dokumentāciju var mest vieglā iepakojuma konteinerā, bet aicinām pārliecināties, vai tā nesatur sensitīvus datus - vārdu, uzvārdu, personas kodu un tml. informāciju. Šādā gadījumā aicinām šādus čekus sasmalcināt un ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. 

Laminēts papīrs, piemēram, glancēti žurnāli, dāvanu maisiņi un citas preces sastāv no vairāku slāņu materiāliem, tāpēc tie nav pārstrādājami. Šādus materiālus aicinām ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Turpretī vieglā iepakojuma konteinerā var mest parasto makulatūru - avīzes un krāsainus žurnālus, kuru lapas nav spīdīgas un laminētas. 

Jā, šādus materiālus var mest vieglā iepakojuma konteinerā, izņemot, ja bukletam ir vairāku slāņu spīdīgi vāki, kas ir izturīgi pret mitrumu un tos ir sarežģīti pārstrādāt. 

Picu kastes, ja uz tām nav būtisku netīrumu un tās nav mitras, var mest vieglā iepakojuma konteinerā. Tomēr, ja kartons kļuvis mitrs, taukains, netīrs, kastes vēlams izmest sadzīves atkritumu konteinerā, jo tās vairs nav pārstrādājamas.

Dažādu dzērienu iepakojums jeb t.s. tetrapakas sastāv no vairākiem materiālu slāņiem - papīra, plastmasas, folijas u.c. slāņiem, kuri ir grūti savā starpā atdalāmi un līdz ar to arī grūtāk pārstrādājami materiāli, tomēr vairāki atkritumu apsaimniekotāji, tostarp Rīgā strādājošie, šo iepakojumu pieņem un tāpēc Rīgā to var mest vieglā iepakojuma konteinerā - atkritumu apsaimniekotāji iespēju robežās tās nodod pārstrādei vai enerģijas ieguvei speciāli aprīkotās iekārtās.  

Olu iepakojums jau ražots no otrreiz pārstrādāta papīra, bet papīru var pārstrādāt tikai vienu reizi, jo pārstrādes procesā papīra šķiedras tiek bojātas, tāpēc tas vairs nav izmantojams pārstrādei atkārtoti. Tomēr aicinām to šķirot un mest vieglā iepakojuma konteinerā - atkritumu apsaimniekotājs šķirošanas centrā atdala to no pārējā iepakojuma un izmanto citos veidos.

Jā, šādus iepakojumus var mest vieglā iepakojuma konteinerā, jo šķirošanas centrā šie materiāli ir atdalāmi no iepakojuma un parasti neaizņem lielu kvadratūru. 

Rīgas Satiksmes (RS) e-talons satur elektronisku informāciju un magnētisko joslu līdzīgi kā banku kartes, veikalu lojalitātes kartes un citas līdzīgas kartes, tāpēc ideālajā gadījumā tās jānodod RS apkalpošanos centros. Ja tas nav iespējams, izlietots e-talons jāmet sadzīves atkritumu konteinerā, jo šis nav pārstrādājams materiāls. 

Galvenais priekšnosacījums, lai atkritumus varētu pārstrādāt – tiem jābūt tīriem. Slapjš, netīrs papīrs, metāls vai plastmasa, kā arī trauki ar ēdiena pārpalikumiem pārstrādei neder. Netīri un slapji iepakojumi var arī sabojāt visu konteinera saturu un tas var nebūt vairs derīgs pārstrādei. Viss iepriekšējais šķirošanas darbs kļūst lieks, bet šķirotais iepakojums par parastiem sadzīves atkritumiem. Netīrs, taukains vai samircis papīrs pārstrādes procesā var ietekmēt jaunā produkta kvalitāti – pārstrādātais papīrs var kļūt pleķains vai pat caurs. 

Atkritumus ir svarīgi izbērt no maisiņa, lai atkritumu apsaimniekotājs var redzēt konteinera sastāvu un pārliecināties, ka tajā tiešām atrodas tikai derīgi iepakojumi - pārstrādei vai enerģijas ieguvei. Ja tajā atrodas neatbilstoši atkritumi (piemēram, sadzīves atkritumi, stikls) un tie ir vairāk nekā 20% no konteinera apjoma, atkritumu apsaimniekotājs veic foto fiksāciju un izved šos atkritumus kā nešķirotus sadzīves atkritumus jeb par maksu. Ja konteinerā 80% atkritumu ir pareizi sašķiroti, to izved bez maksas un tas iedzīvotājiem ļauj ietaupīt. 

Turklāt, pieredze rāda, ka gadījumos, ja šķirotie atkritumi tiek izmesti maisos, iedzīvotāji nepievērš uzmanību konteinera saturam un, iespējams, steigā kļūdās, šķiroto atkritumu konteinerā izmetot sadzīves atkritumus.

Par stikla iepakojuma šķirošanu

Tukšas stikla zāļu pudelītes var mest stikla iepakojuma konteinerā.

Stikla konteinerā drīkst mest stikla pudeles un burkas bez vāciņiem, bet nedrīkst – mēbeļu un foto rāmīšu stiklu, traukus, dažādu logu stiklus vai smaržu pudelītes, jo tiem pievienotas piedevas, kas padara stiklu izturīgāku un dzidrāku, līdz ar to pārstrāde ir apgrūtināta. Ja stikla konteiners satur šādu piejaukumu un tas laicīgi netiek pamanīts, var tikt sabojāts visa konteinera un pat visas kravas saturs. 

Aicinām šo iepakojumu mest sadzīves atkritumu konteinerā, jo smaržu pudelītēm parasti tiek izmantots cits ķīmiskais sastāvs kā parastai stikla tarai, tāpēc tas slikti padodas pārstrādei. 

Vāciņus vai korķīšus vēlams atdalīt un izmest vieglā iepakojuma konteinerā pie plastmasas, papīra un metāla iepakojuma, taču tas nebūs pārkāpums, ja korķīši būs uzskrūvēti iepakojumam. 

Nagu lakas pudelītes ir jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.

Par BIO atkritumu šķirošanu

Tūju lapu sadalīšanās laiks ir krietni lielāks nekā citiem BIO atkritumiem, jo tās ir izturīgas pret mitrumu. Tūju pievienošana ievērojami apgrūtina BIO atkritumu apsaimniekošanas procesus.

Lai arī nelaminēts papīrs dabā sadalās, tā sadalīšanās laiks ir ilgāks nekā virtuves bioloģiskajiem atkritumiem, kas apgrūtina BIO atkritumu apsaimniekošanas procesus, tāpēc šādus papīra izstrādājumus aicinām mest sadzīves atkritumu konteinerā.  

Etiķetes nav jānoņem, tās tiks noņemtas mehāniski stikla iepakojuma pārstrādes laikā.

Par medicīnas preču šķirošanu

Nederīgās zāles ir bīstami atkritumi, kuru neatbilstoša glabāšana un utilizācija var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai un videi. Nepareiza neizlietoto zāļu glabāšana mājsaimniecībās var kļūt par vienu no bērnu saindēšanās vai senioru nepareizas zāļu lietošanas riska faktoriem. 

Neizlietotās vai derīguma termiņu zaudējušas zāles ir jānodod kādā no aptiekām, bet pirms tam tās ir jāizņem no ārējā iepakojuma – kastītēm, savukārt tablešu plāksnītes, pudelītes, ampulas, ziežu tūbiņas jāsaliek maisiņā.

Izlietotu medicīniska masku aicinām mest sadzīves atkritumu konteinerā. Savukārt izlietotu Covid-19 testu aicinām ievietot atsevišķā maisiņā, kas jau parasti ir pievienots tā iepakojumam, un izmest sadzīves atkritumu konteinerā. 

Šie priekšmeti pārstrādei nav derīgi, tāpēc ir jāmet sadzīves atkritumu konteinerā.

Par lielgabarīta atkritumu šķirošanu

Lielgabarīta atkritumus nevar mest nevienā no konteineriem, to izvešana jāpiesaka atsevišķi sadarbībā ar savu mājas apsaimniekotāju, ja esi daudzdzīvokļu nama iedzīvotājs, vai atkritumu apsaimniekotāju, ja dzīvo privātmājā, un jānovieto atbilstoši tā norādēm noteiktās izvešanas dienās. 

Vēršam uzmanību, ka arī Ziemassvētku eglīte ir uzskatāma par lielgabarīta atkritumu un to nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu vai BIO konteinerā. Atkritumu apsaimniekotāji rīko īpašas eglīšu izvešanas akcijas janvārī un februārī.   

Par tekstila šķirošanu

Vecas un labdarībai nederīgas drēbes un apavus jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā, ja vien tuvumā nav pieejami publiskie šķirošanas punkti ar konteineru tekstila materiāliem. Tekstila konteinerā aicinām mest nesaplēstu, sausu un tīru apģērbu, apavus un mājas tekstilu. Precīzas šķirošanas norādes pieejamas uz konteinera norādītā atkritumu apsaimniekotāja mājaslapā. Viss tekstils no konteineriem tiek pāršķirots un derīgais tiek nodots labdarībai. 

Mitras, netīras, saplēstas un lietošanai nederīgas drēbes, apavus un mājas tekstilu aicinām mest sadzīves atkritumu konteinerā vai būt radošiem un no vilkšanai nederīgām drēbēm radīt jaunas lietas, piemēram - lupatu lelles un rotaļlietas saviem bērniem. Šāds saturs var sabojāt visu pārējo tekstila konteinera saturu un apgrūtināt tekstila apsaimniekošanu.

Atsevišķi tirgotāji pieņem arī sliktas kvalitātes tekstilu, tāpēc ir iespējas nodot arī šādu materiālu. Šādu iespēju vēlams iepriekš saskaņot ar konkrēto tekstila tirgotāju.

Par šķirošanas un apsaimniekošanas noteikumiem

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma šķirošanas centrā tiek veikta manuāla visu atkritumu pāršķirošana, jo iedzīvotāju šķirotais materiāls nav tik kvalitatīvs, lai to nodotu uzreiz pārstrādei vai enerģijas atguvei. Tiek atdalīts pārstrādājams iepakojums un iepakojums, kas nav derīgs pārstrādei, bet enerģijas atguvei, kā arī tas, kas nav derīgs ne vienam, ne otram un diemžēl nonāk noglabāšanai poligonā, ieskaitot to materiālu, kas tiek sabojāts negodprātīgo šķirotāju dēļ - piemēram, šķiroto atkritumu konteinerā tiek izmesta pilna piena vai sulas paka, kuras saturs tad ir sabojājis visu pareizi sašķiroto. 

Šķirotā konteinera sastāvs atkritumu mašīnā tiek bērts kopā ar sadzīves atkritumiem tikai tādās situācijās, ja atkritumu apsaimniekotājs šķirotajā sastāvā konstatē būtisku piejaukumu - pārstrādei vai enerģijas ieguvei nederīgus atkritumus, kurus nebūs iespējams atšķirot centrā uz līnijas. 

Turklāt, atkritumu savākšanas mašīnas, kas izved šķirotu iepakojumu vizuāli ir identiskas tām, kas izved nešķirotus sadzīves atkritumus, tādēļ var rasties iespaids, ka visi atkritumi tiek sabērti vienā mašīnā. Taču tā nav, jo šķirota iepakojuma savākšana notiek speciāli šāda iepakojuma savākšanai veidotos maršrutos.

Visos gadījumos, kad šķirošanas konteineros ir bijis neatbilstošs atkritumu saturs, atkritumu apsaimniekotāji informē namu apsaimniekotājus vai īpašniekus, lai tiktu veikts informēšanas darbs par pareizu šķirošanu un lai turpmāk neveidotos situācijas, kad šķirotos atkritumus ar piejaukumu jāizved kā sadzīves atkritumus.

Šādās situācijās veidojas mīti, ka atkritumus šķirot nav vērts. Tieši pretēji - šķirot ir vērts, bet svarīgi to darīt pareizi, lai atkritumu apsaimniekotājs vienmēr šķiroto konteineru sastāvu var vest uz šķirošanas cehu un novirzīt pārstrādei, nevis uz atkritumu poligonu, kur tas tiek apglabāts.