Rīgas dome un trīs atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi Rīgā iedzīvotāju ērtībām kopīgi izveidojuši vienotu atkritumu šķirošanas ceļvedi, kas palīdzēs vieglāk orientēties atkritumu šķirošanā galvaspilsētā.

Lietošanai iedzīvotājiem un māju apsaimniekotājiem pieejams digitāls buklets un šķirošanas infografika, kuru var izmantot kā plakātu.

Tekstila šķirošana - infografika

Jautājumi un atbildes par atkritumu šķirošanu Rīgā

Par plastmasas, papīra un metāla iepakojuma un preču šķirošanu 

Aicinām šo iepakojumu mest sadzīves atkritumu konteinerā, jo materiāls šajos flakonos ir zem spiediena un tas var saturēt kodīgas vielas, kas traucē to apstrādāt šķirošanas cehā. 

Vieglā iepakojuma konteinerā var mest visa veida iepakojumu - arī iepakojumu un maizes maisiņus, kā arī citus maisus, ja tie nav bijis tiešā saskarē ar šķidru un eļļainu pārtiku, var ievietot vieglā iepakojuma atkritumu konteinerā.

Visu IEPAKOJUMU, kas ražots no šiem materiāliem, aicinām mest plastmasas, papīra un metāla jeb vieglā iepakojuma konteinerā. Atkritumu apsaimniekotājs šķirošanas centrā tos atdala no pārstrādājamā materiāla un izmanto enerģijas ieguvei speciālās iekārtās.

Savukārt citus izstrādājumus - piemēram, saimniecības preces, plastmasas traukus, putuplasta izstrādājumus, rotaļlietas un citus sadzīves priekšmetus no plastmasas nedrīkst mest vieglā iepakojuma konteinerā, bet jāievieto sadzīves atkritumu konteinerā. 

Saldējuma iepakojumu var mest vieglā iepakojuma konteinerā. 

Sīki smalcinātu papīru ir grūti atdalīt no pārējā vieglā iepakojuma, kad tas jau ir nonācis atkritumu šķirošanas cehā uz līnijas, tāpēc aicinām to mest sadzīves atkritumu konteinerā. 

Veikalā izsniegtus čekus, kvītis un līdzīgu finanšu dokumentāciju var mest vieglā iepakojuma konteinerā, bet aicinām pārliecināties, vai tā nesatur sensitīvus datus - vārdu, uzvārdu, personas kodu un tml. informāciju. Šādā gadījumā aicinām šādus čekus sasmalcināt un ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. 

Laminēts papīrs, piemēram, glancēti žurnāli, dāvanu maisiņi un citas preces sastāv no vairāku slāņu materiāliem, tāpēc tie nav pārstrādājami. Šādus materiālus aicinām ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Turpretī vieglā iepakojuma konteinerā var mest parasto makulatūru - avīzes un krāsainus žurnālus, kuru lapas nav spīdīgas un laminētas. 

Jā, šādus materiālus var mest vieglā iepakojuma konteinerā, izņemot, ja bukletam ir vairāku slāņu spīdīgi vāki, kas ir izturīgi pret mitrumu un tos ir sarežģīti pārstrādāt. 

Picu kastes, ja uz tām nav būtisku netīrumu un tās nav mitras, var mest vieglā iepakojuma konteinerā. Tomēr, ja kartons kļuvis mitrs, taukains, netīrs, kastes vēlams izmest sadzīves atkritumu konteinerā, jo tās vairs nav pārstrādājamas.

Dažādu dzērienu iepakojums jeb t.s. tetrapakas sastāv no vairākiem materiālu slāņiem - papīra, plastmasas, folijas u.c. slāņiem, kuri ir grūti savā starpā atdalāmi un līdz ar to arī grūtāk pārstrādājami materiāli, tomēr vairāki atkritumu apsaimniekotāji, tostarp Rīgā strādājošie, šo iepakojumu pieņem un tāpēc Rīgā to var mest vieglā iepakojuma konteinerā - atkritumu apsaimniekotāji iespēju robežās tās nodod pārstrādei vai enerģijas ieguvei speciāli aprīkotās iekārtās.  

Olu iepakojums jau ražots no otrreiz pārstrādāta papīra, bet papīru var pārstrādāt tikai vienu reizi, jo pārstrādes procesā papīra šķiedras tiek bojātas, tāpēc tas vairs nav izmantojams pārstrādei atkārtoti. Tomēr aicinām to šķirot un mest vieglā iepakojuma konteinerā - atkritumu apsaimniekotājs šķirošanas centrā atdala to no pārējā iepakojuma un izmanto citos veidos.

Jā, šādus iepakojumus var mest vieglā iepakojuma konteinerā, jo šķirošanas centrā šie materiāli ir atdalāmi no iepakojuma un parasti neaizņem lielu kvadratūru. 

Rīgas Satiksmes (RS) e-talons satur elektronisku informāciju un magnētisko joslu līdzīgi kā banku kartes, veikalu lojalitātes kartes un citas līdzīgas kartes, tāpēc ideālajā gadījumā tās jānodod RS apkalpošanos centros. Ja tas nav iespējams, izlietots e-talons jāmet sadzīves atkritumu konteinerā, jo šis nav pārstrādājams materiāls. 

Galvenais priekšnosacījums, lai atkritumus varētu pārstrādāt – tiem jābūt tīriem. Slapjš, netīrs papīrs, metāls vai plastmasa, kā arī trauki ar ēdiena pārpalikumiem pārstrādei neder. Netīri un slapji iepakojumi var arī sabojāt visu konteinera saturu un tas var nebūt vairs derīgs pārstrādei. Viss iepriekšējais šķirošanas darbs kļūst lieks, bet šķirotais iepakojums par parastiem sadzīves atkritumiem. Netīrs, taukains vai samircis papīrs pārstrādes procesā var ietekmēt jaunā produkta kvalitāti – pārstrādātais papīrs var kļūt pleķains vai pat caurs. 

Atkritumus ir svarīgi izbērt no maisiņa, lai atkritumu apsaimniekotājs var redzēt konteinera sastāvu un pārliecināties, ka tajā tiešām atrodas tikai derīgi iepakojumi - pārstrādei vai enerģijas ieguvei. Ja tajā atrodas neatbilstoši atkritumi (piemēram, sadzīves atkritumi, stikls) un tie ir vairāk nekā 20% no konteinera apjoma, atkritumu apsaimniekotājs veic foto fiksāciju un izved šos atkritumus kā nešķirotus sadzīves atkritumus jeb par maksu. Ja konteinerā 80% atkritumu ir pareizi sašķiroti, to izved bez maksas un tas iedzīvotājiem ļauj ietaupīt. 

Turklāt, pieredze rāda, ka gadījumos, ja šķirotie atkritumi tiek izmesti maisos, iedzīvotāji nepievērš uzmanību konteinera saturam un, iespējams, steigā kļūdās, šķiroto atkritumu konteinerā izmetot sadzīves atkritumus.

Par stikla iepakojuma šķirošanu

Tukšas stikla zāļu pudelītes var mest stikla iepakojuma konteinerā.

Stikla konteinerā drīkst mest stikla pudeles un burkas bez vāciņiem, bet nedrīkst – mēbeļu un foto rāmīšu stiklu, traukus, dažādu logu stiklus vai smaržu pudelītes, jo tiem pievienotas piedevas, kas padara stiklu izturīgāku un dzidrāku, līdz ar to pārstrāde ir apgrūtināta. Ja stikla konteiners satur šādu piejaukumu un tas laicīgi netiek pamanīts, var tikt sabojāts visa konteinera un pat visas kravas saturs. 

Aicinām šo iepakojumu mest sadzīves atkritumu konteinerā, jo smaržu pudelītēm parasti tiek izmantots cits ķīmiskais sastāvs kā parastai stikla tarai, tāpēc tas slikti padodas pārstrādei. 

Vāciņus vai korķīšus vēlams atdalīt un izmest vieglā iepakojuma konteinerā pie plastmasas, papīra un metāla iepakojuma, taču tas nebūs pārkāpums, ja korķīši būs uzskrūvēti iepakojumam. 

Etiķetes nav jānoņem, tās tiks noņemtas mehāniski stikla iepakojuma pārstrādes laikā.

Nagu lakas pudelītes ir jāizmet sadzīves atkritumu konteinerā.

Par BIO atkritumu šķirošanu

Tūju lapu sadalīšanās laiks ir krietni lielāks nekā citiem BIO atkritumiem, jo tās ir izturīgas pret mitrumu. Tūju pievienošana ievērojami apgrūtina BIO atkritumu apsaimniekošanas procesus.

Lai arī nelaminēts papīrs dabā sadalās, tā sadalīšanās laiks ir ilgāks nekā virtuves bioloģiskajiem atkritumiem, kas apgrūtina BIO atkritumu apsaimniekošanas procesus, tāpēc šādus papīra izstrādājumus aicinām mest sadzīves atkritumu konteinerā.  

Par atbilstošiem maisiņiem izmešanai brūnajā konteinerā tiek uzskatīti:

 • papīra maisi (nebalināti, nelaminēti/neglancēti, bez plastmasas lodziņiem, rokturiem u.c. citu materiālu detaļām)
 • bioloģiski noārdāmās plastmasas maisiņi, kas ir piemēroti kompostēšanai un ar atbilstošu marķējumu.

Polietilēna un citu materiālu maisiņus noteikti izmet atsevišķi kopā ar sadzīves atkritumiem!

Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 87 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” iedzīvotājiem, kas piedalās atkritumu dalītās vākšanas sistēmā, ir iespēja divreiz samazināt nešķiroto atkritumu izvešanas biežumu.

Lai dalīti savāktie BIO būtu pārstrādājami jaunajās atkritumu poligona SIA “Getliņi EKO” iekārtās un tiktu pārvērsti par kvalitatīvu kompostu, ļoti svarīgi šos atkritumus šķirot pareizi. BIO uzkrāšanai iedzīvotāji mājās var izmantot atkritumu tvertnes, spainīšus u.c., vai arī uzkrāt atkritumus plastmasas maisiņā, kuru pēc BIO atkritumu izbēršanas speciālajā konteinerā jāizmet nešķirotu sadzīves atkritumu konteinerā.

Savukārt, lai BIO vākšana iedzīvotājiem būtu vēl ērtāka, SIA “Getliņi EKO” ļauj nodot šos atkritumus arī papīra un bioplastmasas maisiņos. Tas atvieglo atkritumu savākšanu un izmešanu. Ja BIO tiek vākti maisiņos, slikto smaku risks BIO konteineram ir pat zemāks nekā sadzīves atkritumu konteineram, jo BIO konteineri tiek izvesti biežāk.

SIA “Getliņi Eko” par piemaisījumu bioloģisko atkritumu pieņemšanā neuzskata šādus maisus, ja tie izmantoti bioloģisko atkritumu savākšanai:

 • papīra maisus (nebalināts, nelaminēts/neglancēts papīrs, bez plastmasas lodziņiem, rokturiem u.c. citu materiālu detaļām);
 • bioloģiski noārdāmās plastmasas maisus, kuriem ir piemēroti kompostēšanai un kuriem ir atbilstošs marķējums (piemēri zemāk, bet var būt arī citi, jo iedzīvotāji var lietot arī citās valstīs iepirktus maisiņus ar tām raksturīgajiem marķējumiem). Vienīgi neder maisiņi, kur nepārprotami norādīts industrial compostable, jo tie nav piemēroti Getliņu pārstrādes procesam.

Piemēri BIO maisiņu marķējumiem, ar šādiem marķējumiem maisiņus drīkst ievietot BIO konteinerā:

Bio atkritumu maisiņu marēķums
 • BNA konteineros nav ievietojami:

  • mežsaimniecības atlikumi, celmi, koku stumbri, lieli zari;
  • tūju skujas un zari;
  • lauksaimniecības atlikumi, siens, salmi;
  • augsne, kūdra, smilts, grunts, pelni, akmeņi;
  • kūtsmēsli;
  • notekūdeņu dūņas;
  • dabiskie tekstilizstrādājumi;
  • papīrs, kartons;
  • bioplastmasas izstrādājumi;
  • vienreizējās lietošanas trauki, kafijas krūzītes, iepakojuma materiāli ēdiena līdzņemšanai (t.sk. no papīra un/vai bioplastmasas);
  • koka iepakojums, koka vienreizējās lietošanas trauki (t.sk. bambusa), apstrādāta koksne (zāģmateriāli, izstrādājumi no koksnes – mēbeles, skaidu plates u.tml., impregnēta, krāsota vai piesūcināta koksne);
  • pārtika, augļi un dārzeņi maisiņos, plastmasas iepakojumos, tetrapakās, alumīnija bundžās un citos iepakojumos.
 • BNA konteineros drīkst ievietot:

  • Dārzu un parku atkritumi, kuru izmērs nepārsniedz 80 mm:
   • lapas;
   • bojāti augļi un dārzeņi;
   • nelieli zari (gari zari jāsalauž);
   • grieztas krūmu atvases (izņemot tūjas);
   • zāle;
   • veci augi (gari augi jāsalauž);
   • u.c. līdzīgi atkritumi.
  • Pārtikas un virtuves atkritumi:
   • Augu izcelsmes
   • augļi, dārzeņi, to mizas, kauliņi;
   • graudaugi, to produkti;
   • kafijas, tējas biezumi (tēja maisiņos un kafijas filtri jāmet nešķirotu sadzīves atkritumu konteinerā);
   • augu izcelsmes gatavās pārtikas atlikumi;
   • u.c. līdzīgi atkritumi
  • Dzīvnieku izcelsmes atkritumi no mājsaimniecībām, kuru izmērs nepārsniedz 80 mm:
   • gaļas produkti, to atlikumi, t.sk. kauli;
   • piena produkti;
   • zivis, to atlikumi, jūras produkti;
   • olu čaumalas;
   • dzīvnieku izcelsmes gatavās pārtikas atlikumi;
   • u.c. līdzīgi atkritumi.

Par medicīnas preču šķirošanu

Nederīgās zāles ir bīstami atkritumi, kuru neatbilstoša glabāšana un utilizācija var radīt nopietnus draudus cilvēku veselībai un videi. Nepareiza neizlietoto zāļu glabāšana mājsaimniecībās var kļūt par vienu no bērnu saindēšanās vai senioru nepareizas zāļu lietošanas riska faktoriem. 

Neizlietotās vai derīguma termiņu zaudējušas zāles ir jānodod kādā no aptiekām, bet pirms tam tās ir jāizņem no ārējā iepakojuma – kastītēm, savukārt tablešu plāksnītes, pudelītes, ampulas, ziežu tūbiņas jāsaliek maisiņā.

Izlietotu medicīniska masku aicinām mest sadzīves atkritumu konteinerā. Savukārt izlietotu Covid-19 testu aicinām ievietot atsevišķā maisiņā, kas jau parasti ir pievienots tā iepakojumam, un izmest sadzīves atkritumu konteinerā. 

Šie priekšmeti pārstrādei nav derīgi, tāpēc ir jāmet sadzīves atkritumu konteinerā.

Par lielgabarīta atkritumu šķirošanu

Lielgabarīta atkritumus nevar mest nevienā no konteineriem, to izvešana jāpiesaka atsevišķi sadarbībā ar savu mājas apsaimniekotāju, ja esi daudzdzīvokļu nama iedzīvotājs, vai atkritumu apsaimniekotāju, ja dzīvo privātmājā, un jānovieto atbilstoši tā norādēm noteiktās izvešanas dienās. 

Vēršam uzmanību, ka arī Ziemassvētku eglīte ir uzskatāma par lielgabarīta atkritumu un to nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu vai BIO konteinerā. Atkritumu apsaimniekotāji rīko īpašas eglīšu izvešanas akcijas janvārī un februārī.   

Liela izmēra atkritumi ir atkritumi, kuri sava lielā izmēra dēļ neietilpst atkritumu konteinerā, bet nav bīstami videi. Šādus atkritumus nedrīkst ievietot sadzīves atkritumu konteinerā!

 • Liela izmēra atkritumi ir:

  • Mēbeles – galdi, krēsli, gultas, dīvāni, skapji, visa veida kumodes un plaukti, tostarp matrači
  • Gaismekļi, lustras (bez stiklojuma un spuldzēm)
  • Durvis un koka/plastikāta logi (bez stiklojuma)
  • Grīdas segums – lamināts, parkets, jebkāda veida paklāji
  • Metāla sadzīves priekšmeti – bērnu rati, durvju slēdzenes, virtuves katli un pannas, spaiņi u.tml.

Savukārt logu stikli, spoguļstikli, nolietota elektrotehnika, automašīnu riepas, būvgruži vai santehnika (pods, izlietne) nav klasificējami kā liela izmēra atkritumi. Pie liela izmēra atkritumiem kategoriski aizliegts likt bīstamus atkritumus – lakas un krāsu bundžas, spuldzes, un atkritumus, kas ir ugunsnedroši vai sprādzienbīstami.

Individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem jāsazinās ar atkritumu apsaimniekotāju, kas apkalpo attiecīgo zonu, lai vienotos par liela izmēra atkritumu izvešanu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, valdītājiem (dzīvojamo māju apsaimniekotājiem) ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par liela izmēra atkritumu savākšanas un izvešanas biežumu un laiku, informējot par to iedzīvotājus. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu, klients atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā savākšanas laika tādā veidā, kā to noteicis atkritumu apsaimniekotājs.

Ja dzīvojamo māju apsaimniekotāja līgums ar atkritumu apsaimniekotāju neparedz regulāru liela izmēra atkritumu izvešanu, tad iedzīvotājam jāsazinās ar savu mājas apsaimniekotāju un jāpiesaka liela izmēra atkritumu izvešana. Nama apsaimniekotājs informē iedzīvotāju par liela izmēra atkritumu izvešanas laiku, kas saskaņots ar atkritumu apsaimniekotāju un par  vietu, kur novietot izvedamos liela izmēra atkritumus. Atkritumu apsaimniekotājs rēķinu par liela izmēra atkritumu izvešanu nosūta namu apsaimniekotājam. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotājs SIA Clean R un SIA Eco Baltia vide apkalpotajās atkritumu zonās  var individuāli pieteikt atkritumu apsaimniekotājam, piemēram, izvest tikai savu dīvānu no dzīvokļa vienojoties par precīzu laiku un vietu, kur tas tiks novietots izvešanai. Atkritumu apsaimniekotājs pēc sava cenrāža nosaka summu, ko iedzīvotājs par saviem liela izmēra atkritumiem maksās.

Liela izmēra atkritumus iedzīvotāji var nogādāt uz šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumiem arī individuāli. Pieņemšanas vietu karte.

Nedrīkst pieļaut liela izmēra atkritumu uzkrāšanos tam neparedzētās vietās, tajā skaitā pie atkritumu konteineriem!

Nama apsaimniekotāja pienākums ir sekot līdzi, lai pie atkritumu konteineriem neuzkrājas liela izmēra atkritumi, bet ja tas to nedara, tad iedzīvotājiem ir tiesības pieprasīt namu apsaimniekotāja rīcību, lai nodrošinātu liela izmēra atkritumu savlaicīgu izvešanu.

Par tekstila šķirošanu

Prioritāri aicinām izvērtēt, vai tekstila izstrādājumus nav iespējams izmazgāt vai salabot, lai tos izmantotu arī turpmāk, ziedotu vai pārdotu. Precīzas tekstila izstrādājumu šķirošanas norādes pieejamas https://www.riga.lv/lv/atkritumu-skirosanas-celvedis#tekstila-skirosana-infografika un uz konteinera norādītā atkritumu apsaimniekotāja mājaslapā. Mitras, pelējušas, smakojošas, netīras, novalkātas, saplēstas vai citādi tūlītējai lietošanai nederīgas drēbes, bojātus vai bez pāra palikušus apavus, mājas tekstilu un aksesuārus aicinām mest sadzīves atkritumu konteinerā. Šāds saturs var sabojāt visu pārējo tekstila konteinera saturu un apgrūtināt tekstila apsaimniekošanu. Tāpat rosinām apzināt iespējas nolietoto mājas tekstilu ziedot dzīvnieku patversmēm, ziedojumus iepriekš ar tām saskaņojot, kā arī būt radošiem un no vilkšanai nederīgām drēbēm radīt jaunas lietas, piemēram - lupatu lelles un rotaļlietas saviem bērniem. Atsevišķi tekstila tirgotāji pieņem arī sliktas kvalitātes tekstilu, tāpēc ir iespējas nodot arī šādu materiālu. Šādu iespēju vēlams iepriekš saskaņot ar konkrēto tirgotāju.

Jā, apģērbu ar notrūkušu pogu drīkst ievietot tekstila šķirošanas konteinerā.

Apģērbu ar atiruši vīli drīkst ievietot tekstila šķirošanas konteinerā, ja atirums nav lielāks par 10 cm. 

Aicinām izvērtēt rotaļlietu stāvokli. Tīras, funkcionālas un uzreiz lietojamas rotaļlietas aicinām ziedot labdarībai vai pārdot. Netīras vai bojātas rotaļlietas aicinām nomazgāt, salabot un novirzīt atkārtotai izmantošanai. Rotaļlietas nedrīkst ievietot tekstila vai iepakojumu šķirošanas konteineros. Tās ir sadzīves priekšmeti, kas utilizējami sadzīves atkritumu konteinerā. Ja rotaļlieta ir elektriska, piemēram, ar baterijām darbināma, tad to jāšķiro specializētajās elektrotehnikas šķirošanas kastēs, piemēram, tirdzniecības vietās, pirms tam izņemot baterijas.

Matrači un liela izmēra paklāji ir mājsaimniecībā radušies lielgabarīta sadzīves atkritumi, kuru izvešana ir jāpiesaka savam atkritumu apsaimniekotājam atbilstoši cenrādim.

Nē, tekstila šķirošanas konteineri paredzēti tikai to izstrādājumu dalītai savākšanai, kas atļauti šķirošanas instrukcijā. Šajos konteineros vai pie tiem nav atļauts novietot sadzīves priekšmetus, piemēram, traukus, grāmatas, bērnu auto sēdeklīšus, elektrotehniku vai citus, pat ja tie ir lietošanas kārtībā. Par sadzīves priekšmetu ziedojumiem aicinām sazināties ar labdarības organizācijām, iepriekš saskaņojot, kāda veida un kādus priekšmetus tās pieņem. Ja sadzīves priekšmeti nav piemēroti ziedošanai, tie utilizējami atbilstoši to veidam un esošajām šķirošanas instrukcijām.

Ja tekstila šķirošanas konteiners ir pārpildīts, iedzīvotāji ir aicināti par to informēt uz konteinera norādīto atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, sagatavotos maisus pie konteinera nenovietot, bet gan nogādāt uz citu tuvāko tekstila šķirošanas punktu.

Tekstila izstrādājumi ir birstoši, tāpēc, lai nesabojātu to kvalitāti un tos nesasmērētu, ievietojot konteinerā vai konteinera tukšošanas laikā, kā arī pasargātu no nokrišņu ietekmes, mitruma, vislabāk tos ievietot konteinerā cieši aizsietā plastmasas maisā. Aicinām tekstila izstrādājumu maisu nepārblīvēt, jo pārāk smagu un lielu maisu būs neērti ievietot konteinerā.

Tekstila šķirošanas konteinerā savāktie izstrādājumi nonāk šķirošanas centrā, kurā tiek veikta to pāršķirošana atbilstoši izstrādājuma veidam, materiālam, kvalitātei un tālākas izmantošanas iespējām. Lielākoties tekstila izstrādājumi nonāk otrreizējā apritē, nodrošinot to turpmāku lietošanu. Tekstila pārstrādes iespējas pagaidām reģionā ir ierobežotas. Tekstila izstrādājumi, kas nav derīgi otrreizējai izmantošanai, nonāk atkritumu poligonā. Notiek darbs pie tā, lai katram no šajos konteineros savāktajiem izstrādājumiem pēc iespējas atrastu otrreizēju pielietojumu, tostarp pārstrādes iespējas, lai pēc iespējas mazāks apjoms nonāktu poligonā. 

Par šķirošanas un apsaimniekošanas noteikumiem

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma šķirošanas centrā tiek veikta manuāla visu atkritumu pāršķirošana, jo iedzīvotāju šķirotais materiāls nav tik kvalitatīvs, lai to nodotu uzreiz pārstrādei vai enerģijas atguvei. Tiek atdalīts pārstrādājams iepakojums un iepakojums, kas nav derīgs pārstrādei, bet enerģijas atguvei, kā arī tas, kas nav derīgs ne vienam, ne otram un diemžēl nonāk noglabāšanai poligonā, ieskaitot to materiālu, kas tiek sabojāts negodprātīgo šķirotāju dēļ - piemēram, šķiroto atkritumu konteinerā tiek izmesta pilna piena vai sulas paka, kuras saturs tad ir sabojājis visu pareizi sašķiroto. 

Šķirotā konteinera sastāvs atkritumu mašīnā tiek bērts kopā ar sadzīves atkritumiem tikai tādās situācijās, ja atkritumu apsaimniekotājs šķirotajā sastāvā konstatē būtisku piejaukumu - pārstrādei vai enerģijas ieguvei nederīgus atkritumus, kurus nebūs iespējams atšķirot centrā uz līnijas. 

Turklāt, atkritumu savākšanas mašīnas, kas izved šķirotu iepakojumu vizuāli ir identiskas tām, kas izved nešķirotus sadzīves atkritumus, tādēļ var rasties iespaids, ka visi atkritumi tiek sabērti vienā mašīnā. Taču tā nav, jo šķirota iepakojuma savākšana notiek speciāli šāda iepakojuma savākšanai veidotos maršrutos.

Visos gadījumos, kad šķirošanas konteineros ir bijis neatbilstošs atkritumu saturs, atkritumu apsaimniekotāji informē namu apsaimniekotājus vai īpašniekus, lai tiktu veikts informēšanas darbs par pareizu šķirošanu un lai turpmāk neveidotos situācijas, kad šķirotos atkritumus ar piejaukumu jāizved kā sadzīves atkritumus.

Šādās situācijās veidojas mīti, ka atkritumus šķirot nav vērts. Tieši pretēji - šķirot ir vērts, bet svarīgi to darīt pareizi, lai atkritumu apsaimniekotājs vienmēr šķiroto konteineru sastāvu var vest uz šķirošanas cehu un novirzīt pārstrādei, nevis uz atkritumu poligonu, kur tas tiek apglabāts.