Kapi ierīkoti 1773. gadā, bet slēgti 1969. gadā. Tajos apglabāti vairāki desmiti tūkstoši mirušu personu. Uzstādīti arī mākslinieciski augstvērtīgi pieminekļi, kas atspoguļo savam laikam raksturīgos mākslas stilus, sākot no 18. gadsimta otrās puses.

1969. gadā tika nolemts izveidot memoriālo parku. Savukārt 20. gadsimta 70-jos gados Lielo kapu dārza arhitektūras ansamblis iekļauts aizsargājamo pieminekļu sarakstā. 1980-to gadu vidū kapos veikta vairāku objektu restaurācija. 1990-jos gados kapu teritorijā atjaunotas vairākas kapličas. Lielajos kapos aug apmēram 60 koku un krūmu sugas, no tām ap 30 no tām ir introducētas jeb ievestas no citām vietām, teritorijām.

Lielo kapu īpašnieks ir Rīgas pašvaldība, savukārt teritoriju apsaimnieko SIA “Rīgas meži” un pašvaldības aģentūra “Rīgas pieminekļu aģentūra”. SIA “Rīgas meži” apsaimniekošanā Lielie kapi ir kopš 2017.gada. Atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam ar pašvaldību, “Rīgas meži” nodrošina teritorijas uzturēšanu un uzkopšanu, t.sk. respektējot tur esošos senos apbedījumus, kuri nav identificējami un ir apauguši ar zāli.