Publisku piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu virs EUR 1000  (gadījumos, kad nav piemērojams Publisko iepirkumu likums vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums) plāns 2022.gadam