Frakcijas vadītājs

Frakcijas vadītāja vietnieks

Frakcijas deputāti:

Frakcijas referente

Inese Žurovska

Galvenā referente - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 513.kab.
Inese.Zurovska [at] riga.lv