Rātsnama ēka

Rātsnama apmeklējumam ir jāpiesaka Rātsnama apmeklētāja caurlaide.

Lai tuvāk iepazītu Rīgas domes darbu, Rātsnama arhitektūru un vēsturi, ikvienai interesentu grupai ir iespēja apmeklēt Rātsnamu.

Ekskursijas Rātsnamā tiek organizētas tikai pēc iepriekšēja pieraksta darba dienās un Rātsnama darba laikā.

Ekskursijas jāpiesaka nosūtot pieteikuma anketu uz e-pastu ratsnams@riga.lv ne vēlāk kā nedēļu pirms vēlamā apmeklējuma laika.

Pēc pieteikuma izskatīšanas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra darbinieks informēs pieteicēju par iespējamo ekskursijas datumu un laiku, kā arī informēs par Rātsnama apmeklētāja caurlaides saņemšanas kārtību.

Informācija par personas datu apstrādi.

Bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam uz ekskursiju var ierasties tikai pilngadīgas personas pavadībā. Šādu ekskursantu grupas pieteicējam (mācību iestādei) pieteikumā jānorāda, ka nepilngadīgo personu likumiskie pārstāvji ir piekrituši personas datu apstrādei.

Personas, kas nav iekļautas pieteiktās ekskursijas dalībnieku sarakstā Rātsnamā netiek ielaistas.