Kontakti

da [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010

Aģentūras misija

Atbalstīt un sekmēt Pašvaldības vidēja termiņa darbības un digitālās transformācijas Stratēģijas realizāciju, nodrošinot inovatīvus, kvalitatīvus un drošus IKT pakalpojumus.

Attīstības vīzija

 • Būt par vērtīgu sadarbības partneri un padomdevēju Pašvaldības struktūrvienībām.
 • Nodrošināt iespēju Pašvaldībai kļūt par tehnoloģiju izmantošanas līderi Baltijas reģionā.
 • Proaktīvi veicināt un atbalstīt inovāciju, kā arī jaunu tehnoloģiju ienākšanu Pašvaldībā un Rīgas pilsētvidē.
 • Nodrošināt sabiedrībai atvērtu un mūsdienīgu Pašvaldību.

Aģentūras vērtības

 • Uzmanības centrā lietotājs

  • Tehnoloģijas ir orientētas uz lietotājiem, lai izprastu un nodrošinātu viņu specifiskās vajadzības.
  • Procesu vienkāršošana un optimizācija ir izstrādāta, izmantojot "lean" un "agile" metodoloģijas, lai maksimāli palielinātu vērtību.
  • Atgriezeniskās saites cikli ir iekļauti kā būtiska procesu sastāvdaļa, nodrošinot nepārtrauktu risinājumu uzlabošanu un skaidrus, izmērāmus sasniegumus.
 • Praktiskums un vienkāršība

  • Risinājumu izstrāde notiek, skaidri definējot gūstamo vērtību un tiecoties radīt tikai tādus rezultātus, kuriem ir praktiska pielietojamība.
  • Sistēmu vienkāršība ir prioritāte, novēršot lieku sarežģītību.
  • Labās prakses tiek regulāri kopīgotas un ieviestas citos pakalpojumos vai risinājumos, vienlaikus rūpīgi pārbaudot iespējamos riskus.
 • Sadarbība un caurspīdīgums

  • Projektu vadība notiek atklāti un pārredzami, veidojot dalītu izpratni ar visām ieinteresētajām pusēm. Tas nozīmē ciešu sadarbību starp klientiem, projekta vadītājiem, piegādātājiem un iekšējām komandām visā izstrādes un uzturēšanas ciklā.
  • Risku noteikšana un problēmu risināšana ir iekļauta kā būtiska sastāvdaļa visā procesā.
 • Augsta kompetence

  • Mūsu darbs balstīts uz plašu Pašvaldības darbības izpratni un kontekstuālo zināšanu.
  • Kā kompetenti padomdevēji IKT jautājumos, mēs izmantojam labākās prakses no visas pasaules, lai izstrādātu, uzturētu un nodrošinātu IKT drošību.
  • Esam informēti par jaunākajām tendencēm un tehnoloģijām IKT attīstībā, lai nodrošinātu visefektīvāko un inovatīvāko risinājumu izvēli, un ieviešanu.

67037000 - tālrunis Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieku tehniskajam atbalstam.

Darbinieki

Kristīne Arājuma

Personāla vadītājs - Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010
kristine.arajuma [at] riga.lv

Gita Zvaigzne

Personāla eksperte - Brīvības iela 49/53, 407.kab., LV-1010
Gita.Zvaigzne [at] riga.lv