Pašvaldība šajā ziemā turpina pakāpenisku pāreju uz ietvju centralizētu kopšanu, tādējādi mazinot iedzīvotājiem uzlikto slogu piegulošo teritoriju uzturēšanā. Centralizētu ietvju tīrīšanu šoziem pašvaldība veic Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsargjoslas teritorijā, kā arī tīra ietves, kas atrodas blakus pašvaldības maģistrālajām un noslogotākajām ielām.  2024./2025. gada ziemas sezonā pašvaldība tīrīs visas pašvaldības ielām piegulošās ietves.

Ietves, kuras tīra pašvaldība

Atvērt karti jaunā cilnē

Pašvaldība 2023./2024. gada ziemā kopj ietves pie kartē iekrāsotajiem ielu posmiem.