Karte ar atkritumu šķirošanas punktiem

Ņemot vērā arvien pieaugušo iedzīvotāju interesi par atkritumu šķirošanu, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir izveidojis digitālu karti ar Rīgā izvietotajiem publiskajiem atkritumu šķirošanas punktiem, kuros ikviens iedzīvotājs drīkst izmest sašķirotos atkritumus.

Kartē atzīmētie zaļās krāsas punkti ir publiskie šķirošanas punkti, kuros galvenokārt ir izvietoti šāda veida konteineri:

 • MIX – konteinerī drīkst ievietot tīru, sausu un bez pārtikas atliekām piemaisītus otrreiz pārstrādājamus plastmasas, papīra un metāla atkritumus (saplacinātas plastmasas (PET) dzērienu  pudeles, jogurta un krējuma trauciņi, kannas, sadzīves ķīmijas, šampūna un citas līdzīgas pudeles, maisiņi, plēves, visa veida papīra iepakojumi, kartona kastes, avīzes, žurnāli, bukleti, katalogi, grāmatas, saplacinātu metāla/skārda bundžas un kārbas, metāla vāciņi);
 • stiklam– konteinerī drīkst ievietot izskalotas un tīras pudeles un burkas;
 • tekstilam – konteinerī drīkst ievietot tīrus, sausus, nesaplēstus apģērbus, apavus un mājas tekstilu.

Šķirotos atkritumus konteineros DRĪKST izmest tikai tad, ja tie NAV ievietoti maisiņos (jo īpaši šķirojot stiklu).

Šķiroto atkritumu konteineros aizliegts izmest vai blakus konteineriem novietot:

 • pārtikas un dārzu atkritumus;
 • nešķirotos sadzīves atkritumus;
 • sašķirotus otrreizējai pārstrādei derīgus atkritumus (plastmasa, papīrs, metāls, stikls);
 • liela izmēra atkritumus (mēbeles, matrači, dīvāni u.tml.);
 • būvniecības atkritumus;
 • loga stiklus un spoguļus;
 • stikla glāzes un vāzes, māla pudeles, keramikas izstrādājumus;
 • riepas;
 • u.c. veida atkritumus, kuri neatbilst augstāk minētajiem bīstamo atkritumu nosacījumiem.

Kartē atzīmētie sarkanās krāsas punkti ir šķirošanas punkti, kur iedzīvotāji var nodot sašķirotos bīstamos atkritumus un tajos pieņem:

 • eļļas;
 • eļļas filtrus;
 • laku un krāsu atkritumus;
 • dzīvsudraba atkritumus;
 • luminiscētās spuldzes;
 • organiskos šķīdinātājus;
 • neizlietotus ārstnieciskos preparātus;
 • ķimikālijas;
 • izlietotas baterijas;
 • printeru un kopētāju izlietotās kasetes;
 • piesārņoto taru.

Bīstamo atkritumu pieņemšanas punktos aizliegts izmest:

 • pārtikas un dārzu atkritumus;
 • nešķirotos sadzīves atkritumus;
 • sašķirotus otrreizējai pārstrādei derīgus atkritumus (plastmasa, papīrs, metāls, stikls);
 • liela izmēra atkritumus (mēbeles, matrači, dīvāni u.tml.);
 • būvniecības atkritumus;
 • loga stiklus un spoguļus;
 • stikla glāzes un vāzes, māla pudeles, keramikas izstrādājumus;
 • riepas;
 • u.c. veida atkritumus, kuri neatbilst augstāk minētajiem bīstamo atkritumu nosacījumiem.

Stājoties spēkā jaunajai atkritumu apsaimniekošanas kārtībai un mainoties atkritumu zonu apsaimniekotājiem vairāki publiskie šķirošanas punkti tika noņemti. Sakarā ar regulāriem cita atkritumu piemaisījumiem dalīti vākto atkritumu konteineros un blakus novietotiem liela izmēra atkritumiem, vairāki teritoriju īpašnieki ir atteikušies atjaunot iepriekš noņemtos publiskos šķirošanas punktus. Informējam, ka šobrīd notiek darbs, lai tiktu izveidoti gan jauni publiskie šķirošanas punkti, gan tiktu atjaunoti iepriekšējie.

*Faktiskā atkritumu škirošanas punkta vieta var atšķirties no kartē attēlotā punkta