Kontakti

kf [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539

Darbinieki

SĒŽU DARBA KĀRTĪBAS:

KOMITEJAS SASTĀVS:

Mārtiņš Staķis

Mārtiņš Staķis

Komitejas priekšsēdētājs
Янис Озолс

Jānis Ozols

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Мартиньш Коссович

Mārtiņš Kossovičs

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Edvards Ratnieks

Edvards Ratnieks

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Вилнис Кирсис

Vilnis Ķirsis

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Олафс Пулкс

Olafs Pulks

Deputāts
Анна Владова

Anna Vladova

Deputāts
Андрис Морозов

Andris Morozovs

Deputāts

Finanšu un administrācijas lietu komitejas kompetencē ir:

 • budžets un budžeta grozījumi;
 • prioritāšu noteikšana līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
 • budžetā neparedzētie izdevumi;
 • atzinumu sniegšana par Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;
 • citu Domes pastāvīgo komiteju un Rīgas pilsētas izpilddirektora sagatavoto budžeta projektu izvērtēšana;
 • Pašvaldības pārvaldes un administrācijas pilnveidošana;
 • kontroles īstenošana Rīgas domes Finanšu departamentā un Rīgas pašvaldības aģentūrā “Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra”;
 • atzinumu sniegšana  par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par visiem Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžeta līdzekļu izlietojumu, budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
 • priekšlikumu iesniegšana Domei par Budžeta komisijas izveidošanu, tās sastāvu un darbības reglamentu un  Budžeta komisijas priekšlikumu izskatīšana;
 • lemšana  par Rīgas domes rezerves fonda līdzekļu izlietojumu;
 • Domes deputātu komandējumu lietderības izvērtēšana un akceptēšana;
 • sabiedrības integrācijas attīstības jautājumi.