Frakcijas vadītājs:

Frakcijas deputāti:

Frakcijas referente

Ilona Geide

Galvenā referente - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, 610.kab.
Ilona.Geide [at] riga.lv