Rīgas Riteņbraukšanas skola saskaņā ar Rīgas domes 2018.gada 21.novembra iekšējo noteikumu Nr.6 „Rīgas pilsētas pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas kārtība” 4.punktu paziņo, ka plāno atsavināt pašvaldības kustamo mantu:

 1. Vieglā pasažieru Renault Clio, ar valsts reģistrācijas Nr. EH9572
  • Inventāra Nr. 1230001A
  • Izgatavošanas gads 2001
  • Kā pamatlīdzeklis iegādāts 2001. gada 28. decembrī
  • Sākotnējā bilances vērtība EUR 8,309.57
  • Atlikusī bilances vērtība EUR 0.00
 2. Vieglā pasažieru Toyota Avensis, ar valsts reģistrācijas Nr. HM6672
  • Inventāra Nr. 12310088
  • Izgatavošanas gads 2003
  • Kā pamatlīdzeklis iegādāts 2009. gada 2. oktobrī
  • Sākotnējā bilances vērtība EUR 19,849.06
  • Atlikusī bilances vērtība EUR 0.00
 3. Vieglā pasažieru Toyota Corolla, ar valsts reģistrācijas Nr. FA2821
  • Inventāra Nr. 12310010
  • Izgatavošanas gads 2003
  • Kā pamatlīdzeklis iegādāts 2003. gada 16. jūnijs
  • Sākotnējā bilances vērtība EUR 14,214.49
  • Atlikusī bilances vērtība EUR 0.00

 

​​​Institūcijai, kurai minētā kustamā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, lūdzam viena mēneša laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas dienas Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā, pieteikties Rīgas Riteņbraukšanas skolā.

Kustamo mantu, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu, nodod bez atlīdzības tai institūcijai, kura to ir pieprasījusi.

Kontaktpersona: Rīgas Riteņbraukšanas skolas saimniecības vadītājs Didzis Apinis, tālr.: +37167473810, mob. tālr.:+3716023099

Publicēts: 15.07.2024.