Departaments saskaņā ar Rīgas domes 2018.gada 21.novembra iekšējo noteikumu Nr.6 „Rīgas pilsētas pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas kārtība” 4.punktu paziņo, ka plāno atsavināt pašvaldības kustamo mantu:

 1. Vieglā pasažieru automašīna „TOYOTA AURIS”, ar valsts reģistrācijas Nr. GV5317;
 • Inventāra Nr. 0683
 • Izgatavošanas gads 2007
 • Kā pamatlīdzeklis iegādāts 2014.gada 18.augustā
 • Sākotnējā bilances vērtība EUR 6 000.00
 • Atlikusī bilances vērtība EUR 0.00
 1. Vieglā pasažieru automašīna „OPEL ASTRA CARAVAN”, ar valsts reģistrācijas Nr. GA8291;
 • Inventāra Nr. 540/1
 • Izgatavošanas gads 2006
 • Kā pamatlīdzeklis iegādāts 2014.gada 18.augustā
 • Sākotnējā bilances vērtība EUR 2 000.00
 • Atlikusī bilances vērtība EUR 0.00
 1. Vieglā pasažieru automašīna „TOYOTA COROLLA”, ar valsts reģistrācijas Nr. GC9858;
 • Inventāra Nr. 0761
 • Izgatavošanas gads 2006
 • Kā pamatlīdzeklis iegādāts 2009.gada 19.janvārī
 • Sākotnējā bilances vērtība EUR 13 090.42
 • Atlikusī bilances vērtība EUR 0.00
 1. Vieglā pasažieru automašīna „TOYOTA COROLLA”, ar valsts reģistrācijas Nr. GC9857;
 • Inventāra Nr. 0762
 • Izgatavošanas gads 2006
 • Kā pamatlīdzeklis iegādāts 2009.gada 19.janvārī
 • Sākotnējā bilances vērtība EUR 13 090.42
 • Atlikusī bilances vērtība EUR 0.00
 1. Vieglā pasažieru automašīna „OPEL COMBO”, ar valsts reģistrācijas Nr. HA7697;
 • Inventāra Nr. 0694
 • Izgatavošanas gads 2008
 • Kā pamatlīdzeklis iegādāts 2014.gada 18.augustā
 • Sākotnējā bilances vērtība EUR 3 000.00
 • Atlikusī bilances vērtība EUR 0.00

Institūcijai, kurai minētā kustamā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, lūdzam viena mēneša laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas dienas Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā, pieteikties Departamentā.

Kustamo mantu, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu, nodod bez atlīdzības tai institūcijai, kura to ir pieprasījusi.

Kontaktpersona: Departamenta Administratīvās pārvaldes Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Monta Tīsiņa, tālr.: +37167105655, mob. tālr.: +37128805728.

Publicēts 10.04.2024

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa saskaņā ar Rīgas domes 2018.gada 21.novembra instrukcijas Nr.6 “Rīgas pilsētas pašvaldības kustamās mantas atsavināšanas kārtība” 4.punktu paziņo, ka tiek gatavota atsavināšanai kustamā manta – vieglā automašīna VOLVO S60 ar valsts reģistrācijas Nr.FT7655.

 • Inventāra numurs – PL192425
 • Izlaiduma gads – 2002
 • Kā pamatlīdzeklis ņemts uzskaitē - 2008. gada 14.augustā
 • Sākotnējā bilances vērtība – 9248.67 euro
 • Atlikusī bilances vērtība – 0.00 euro

Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm, kurām attiecīgā kustamā manta būs nepieciešama funkciju nodrošināšanai, lūdzam viena mēneša laikā pēc paziņojuma ievietošanas Rīgas valstspilsētas pašvaldības mājas lapā, pieteikties Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesā. Kontaktpersona – Nodrošinājuma nodaļas vadītāja Laimdota Legzdiņa, tālr.: +37167037481, +37129175767; e-pasts: laimdota.legzdina@riga.lv