Izsoles rezultāts:
Izsoles datums: 03.04.2024.
Tirdzniecības vietu nomas tiesību līgumi noslēgti (periodā no 10.04.2024. līdz 15.04.2024.):
1. izsoles objekts — Tirdzniecības vieta Nr. 1 (Pie Administrācijas) — SIA Coffee Address. Nomas maksa mēnesī 715,00 euro (bez PVN);
2. izsoles objekts — Tirdzniecības vieta Nr. 2 (kiosks pie Krēpju vilku mītnes) — Ilze Ozola. Nomas maksa mēnesī 550,00 euro (bez PVN);
3. izsoles objekts — Tirdzniecības vieta Nr. 3 (pie lūšu mītnes) — SIA MCF EUROPE. Nomas maksa mēnesī 1045,00 euro (bez PVN);
4. izsoles objekts — Tirdzniecības vieta Nr. 4 (bantengu māja) — SIA KennaR. Nomas maksa mēnesī 3850,00 euro (bez PVN);
5. izsoles objekts — Tirdzniecības vieta Nr. 5 (pie bērnu laukumiņa) — SIA "Daba T". Nomas maksa mēnesī 1650,00 euro (bez PVN);
6. izsoles objekts — Tirdzniecības vieta Nr. 6 (pie žirafu mītnes) — SIA "Daba T". Nomas maksa mēnesī 1650,00 euro (bez PVN);
7. izsoles objekts — Tirdzniecības vieta Nr. 7 (pie tīģeru mītnes) — SIA "Daba T". Nomas maksa mēnesī 3300,00 euro (bez PVN).
Izsoles statuss
Neaktīva
Izsoles veids
Nomas tiesību izsole
Objekta veids
Neapbūvēts zemesgabals
Izsoles rīkotājs
SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"
Adrese
Meža prospekts 1

Objekta adrese

Meža prospekts 1, Rīga, LV-1014

Kadastra numurs

(norāda, ja nomas objekts ir viens īpašums)

 

Kadastra apzīmējums

(norāda, ja nomas objekta sastāvā ir viens nekustamā īpašuma objekts)

01000940267

Nomas objekta apraksts

(norāda nomas objekta sastāvu, kadastra apzīmējumus, platības, izmantošanas mērķi (veidu) u.c.)

Kadastra apzīmējums 01000940267, Rīgā, Meža prospektā 1, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza teritorijā. Tirdzniecības vietas Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saskaņā ar nomas objektu specifikācijām. Izsoles objektu paredzētais izmantošanas veids – Izsoles objekta platībai atbilstošas tirdzniecības vietas iekārtošana un tirdzniecība ievērojot normatīvo tiesību aktu prasības, kas nosaka un regulē tirdzniecību publiskās vietās, tajā skaitā ar pārtikas un nepārtikas precēm, un sabiedrisko ēdināšanu.

Iznomājamā platība

(norāda, ja nomas objekta sastāvā viens nekustamā īpašuma objekts)

Izsoles objekta Nr. un nosaukums

Platība m2

Tirdzniecības vieta Nr. 1 (Pie Administrācijas)

3

Tirdzniecības vieta Nr. 2

(kiosks pie Krēpju vilku mītnes)

20

Tirdzniecības vieta Nr. 3 (pie lūšu mītnes)

15

Tirdzniecības vieta Nr. 4 (bantengu māja)

78

Tirdzniecības vieta Nr. 5 (pie bērnu laukumiņa)

20

Tirdzniecības vieta Nr. 6 (pie žirafu mītnes)

25

Tirdzniecības vieta Nr. 7 (pie tīģeru mītnes)

25

 

Izsoles nodrošinājums

nav

Drošības nauda

Izsoles objekta Nr. un nosaukums

Drošības naudas apmērs euro (bez PVN)

Tirdzniecības vieta Nr. 1

(Pie Administrācijas)

650,00

Tirdzniecības vieta Nr. 2

(kiosks pie Krēpju vilku mītnes)

500,00

Tirdzniecības vieta Nr. 3

(pie lūšu mītnes)

1 500,00

Tirdzniecības vieta Nr. 4

(bantengu māja)

3 500,00

Tirdzniecības vieta Nr. 5

(pie bērnu laukumiņa)

1 500,00

Tirdzniecības vieta Nr. 6

(pie žirafu mītnes)

1 500,00

Tirdzniecības vieta Nr. 7

(pie tīģeru mītnes)

3 000,00

 

Izsoles sākumcena

(sākotnējais nomas maksas apmērs)

Izsoles objekta Nr. un nosaukums

Izsoles sākumcena euro (bez PVN)

Tirdzniecības vieta Nr. 1

(Pie Administrācijas)

650,00

Tirdzniecības vieta Nr. 2

(kiosks pie Krēpju vilku mītnes)

500,00

Tirdzniecības vieta Nr. 3

(pie lūšu mītnes)

1 500,00

Tirdzniecības vieta Nr. 4

(bantengu māja)

3 500,00

Tirdzniecības vieta Nr. 5

(pie bērnu laukumiņa)

1 500,00

Tirdzniecības vieta Nr. 6

(pie žirafu mītnes)

1 500,00

Tirdzniecības vieta Nr. 7

(pie tīģeru mītnes)

3 000,00

 

Izsoles solis

10% no izsoles sākumcenas

Iznomāšanas termiņš

Izsoles objekta Nr. un nosaukums

Nomas periods (mēneši)

Tirdzniecības vieta Nr. 1 (Pie Administrācijas)

6 (+6)

Tirdzniecības vieta Nr. 2

(kiosks pie Krēpju vilku mītnes)

6 (+6)

Tirdzniecības vieta Nr. 3 (pie lūšu mītnes)

6 (+6)

Tirdzniecības vieta Nr. 4 (bantengu māja)

6 (+18)

Tirdzniecības vieta Nr. 5 (pie bērnu laukumiņa)

6 (+6)

Tirdzniecības vieta Nr. 6 (pie žirafu mītnes)

6 (+6)

Tirdzniecības vieta Nr. 7 (pie tīģeru mītnes)

6 (+18)

 

Apakšnomas iespējas

Nav

Izsoles veids, datums, laiks un vieta

Mutiska izsole notiks 2024.gada 3.aprīlī plkst. 11:00 Rīgā, Meža prospektā 1, SIA „Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” teritorijā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās vieta un termiņš

Pieteikumi un dokumentācija dalībai Izsolē jāiesniedz līdz 2024.gada 29.martam elektroniski nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: rigazoo@rigazoo.lv

Iznomātājs

SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs"

Objekta apskate

Par Izsoles objektu apskati ieinteresētās personas informāciju var saņemt sazinoties ar Izsoles organizētāja kontaktpersonu. Izsoles organizētāja kontaktpersona – Ieva Strauta, tālrunis: +371 22015491, e-pasts: rigazoo@rigazoo.lv..

Papildu informācija

(citi iznomāšanas nosacījumi)

Saskaņā ar Izsoles dokumentāciju.