Informācija medijiem Izglītība Mājokļi Sociālais atbalsts Pilsētvide Veselība
Rīgas logotipa atslēgas

Līdz ar Rīgas pašvaldības vizuālās identitātes atjaunošanu, pārmaiņas piedzīvojuši arī sociālo tīklu konti – to skaits ir optimizēts līdz pieciem un ieviests vienots dizains, kas akcentē piederību Rīgai. Tas darīts, lai vienkāršotu pašvaldības saziņu ar iedzīvotājiem digitālajā vidē.

Ja līdz šim savi sociālo tīklu konti bija virknei pašvaldības iestāžu, kas radīja fragmentāru priekšstatu par pašvaldības digitālo komunikāciju, tad turpmāk to skaits tiks samazināts līdz piecām tematiskajām lapām. 

Būtiskākās aktualitātes arī turpmāk tiek publicētas pašvaldības kontā “Rīga”, kas lasāms sociālo tīklu vietnēs Facebook, Twitter un Instagram

  • Konts “Rīga attīstās” atrodams Facebook un Twitter vietnēs. Tajā ir publicēti jaunumi par visu nozaru departamentu īstenotajiem infrastruktūras projektiem,  attīstības plāniem un sabiedriskajām apspriešanām pirms attīstības ieceru īstenošanas.
  • Kontā “Rīgā mācās” Facebook vidē ir izvietotas aktualitātes par pašvaldības izglītības iestāžu darbu un interešu izglītību.
  • Savukārt kontā “Rīgā notiek”, kam var sekot Facebook vietnē, ir pieejama vērtīga informācija par galvaspilsētā notiekošajiem kultūras, izklaides un sporta pasākumiem, kas noderēs ikvienam, kurš vēlas pilsētā labi un kvalitatīvi pavadīt laiku. 
  • Kontā “Veselīga Rīga” Facebook vietnē varēs uzzināt par  pašvaldības piedāvātajām bezmaksas fizisko aktivitāšu iespējām, konsultācijām jaunajiem vecākiem par mazuļu veselību, veselīga uztura jautājumiem un cita veida informāciju, kas saistīta ar veselu garu veselā ķermenī.

Lai ērta un mūsdienīga atjaunotās identitātes un sociālo kontu lietošana!

 

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv