Iznomātie īpašumi bez izsoles*

*Nekustamā īpašuma iznomāšana, nerīkojot nomas tiesību izsoli, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” minētajos izņēmumu gadījumos.

Pašvaldības iznomātie īpašumi

Kapitālsabiedrību iznomātie īpašumi*

*Izņemot nekustamo īpašumu, kas tiek iznomāts uz stundām.