Laika gaitā reģionālo un vietējo pašvaldību loma Eiropas Savienības (ES) lēmumu pieņemšanas procesā  ir palielinājusies – Eiropas Komisija un citas ES  institūcijas veido dialogu ne tikai ar nacionālajām valdībām, bet arī uzklausa reģionālo partneru viedokli par topošiem politikas dokumentiem un finanšu atbalsta instrumentiem.

Savas pārstāvniecības ES ir atvērušas vairāk kā 300 pilsētas un reģioni, kas rezidē Briselē. Brisele šobrīd ir otrs ietekmīgākais lobēšanas centrs pasaulē aiz Vašingtonas un tajā darbojas vairāk kā 15 000 reģistrētas interešu grupas. 

Pilsētu un reģionālās pārstāvniecības ES ir vienas no izveidotajām interešu grupām un darbojas līdztekus industrijas pārstāvjiem, sociālajām grupām, u.c. 2004. gadā šai saimei pievienojās arī Rīgas pilsēta.


Rīgas interešu pārstāvniecības darbības mērķis ES ir veicināt Rīgas pilsētas starptautiskās sadarbības prioritātes, organizējot darbu 3 galvenajās jomās:

 • Pilsētas tēla veidošana
  • Rīga kā profesionāls ES institūciju un Eiropas reģionu sadarbības partneris
  • Rīga kā prioritārās jomās pieredzējusi pilsēta
  • Rīga kā interesants konferenču, lielformāta pasākumu un tūrisma galamērķis
 • ES projekti un fondi
  • Informētība par pieejamo ES finansējumu attiecīgā ES daudzgadu budžeta ietvaros
  • Sadarbības iespējas ar citiem reģioniem un Rīgas pilsēta kā projektu partneris ES finansēto programmu projektu ietvaros
  • Atbalsts starptautisko projektu realizācijā
 • Politika un interešu pārstāvība
  • ES pasākumu un darba kārtības uzraudzība atbilstoši Rīgas pilsētas attīstības prioritārajām jomām, kā arī Rīgas viedokļa nodrošināšana ES politikas dokumentu izstrādes procesā
  • Atgriezeniskās saites nodrošināšana Rīgas politiskajiem pārstāvjiem un administratīvajiem vadītājiem par ES politikas pamatnostādnēm un ES piedāvātajām iespējām pilsētai