Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa papildu kārta

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt aktivitātes, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu kapacitāti
Skatīt vairāk

Iniciatīvu atbalsta konkurss galvaspilsētas jauniešiem

Konkurss, lai finansiāli atbalstītu iniciatīvas, kas veicina jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību
Skatīt vairāk