Konkurss par Līdzfinansējumu sakrālajam mantojumam

Pašvaldība konkursa kārtībā varēs piešķirt finanšu līdzekļus, lai atbalstītu bīstamības novēršanas pasākumus ēkas tehniskajā stāvoklī vai veiktu restaurācijas darbus ēkas elementu (piemēram, logi, vitrāžas) oriģinālās substances glābšanai.
Skatīt vairāk

Finansēšanas konkurss tradicionālo kultūras pasākumu rīkošanai Rīgā 2021. gada 2. pusgadā

Lai nodrošinātu tradicionālo kultūras pasākumu norisi, veicinātu gan tradicionālās, gan laikmetīgās kultūras attīstību Rīgā, kā arī sekmētu kultūras vērtību izplatīšanu un pieejamību
Skatīt vairāk