Konkurss brīvā laika aktivitāšu organizēšanai bērniem un jauniešiem 2021.gada vasarā

Konkursu rīko, lai finansiāli atbalstītu nevalstisko organizāciju projektus, kas nodrošina bērniem un jauniešiem bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas skolēnu vasaras brīvlaikā
Skatīt vairāk

Konkursa par pašvaldības līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai otrā kārta

Konkursā namīpašniekiem ir iespēja pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu ēkas atjaunošanas vai restaurācijas darbiem
Skatīt vairāk

Vasaras nometņu organizēšanas finansēšanas konkurss nevalstiskajām organizācijām

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju līdzdalību bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, rīkojot ikvienam pieejams, interesēm atbilstošas vasaras nometnes
Skatīt vairāk

Rīgas vasaras kultūras programmas projektu finansēšanas konkurss

Finansēšanas konkurss izsludināts ar mērķi atbalstīt radošo nozari, kura krīzes apstākļos ir smagi cietusi, kā arī nodrošināt Rīgas kultūras programmas nepārtrauktību un veicināt iedzīvotāju optimismu, mazināt sagurumu, ko radījusi ieilgusī krīze.
Skatīt vairāk

Projektu konkurss Rīgas apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.
Skatīt vairāk

Konkurss līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai

Lai stimulētu ārvalstu finansējuma piesaisti filmu nozarei un veicinātu kino industrijas attīstību, Rīgas pašvaldība izsludinājusi līdzfinansējuma programmas “Rīgas filmu fonds” konkursu ārvalstu filmu uzņemšanai galvaspilsētā un Latvijā.
Skatīt vairāk

Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkurss

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Rīgai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu vizuālajā mākslā, mūzikā, teātra mākslā, dejā, audiovizuālajā mākslā, grāmatniecībā, kā arī muzeju darbības un starpdisciplināru projektu realizēšanu.
Skatīt vairāk

Radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansējuma konkurss

Konkursa mērķis ir veicināt radošo kvartālu un teritoriju attīstību Rīgā, nodrošināt daudzveidīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu, kultūras jaunradi un sabiedrības izglītošanu.
Skatīt vairāk

Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkurss

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju teritoriju kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā
Skatīt vairāk