Lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu nevalstiskām organizācijām pasākumu rīkošanai sabiedrības integrācijas jomā, Rīgas pilsētas pašvaldība piedāvā nevalstiskajām organizācijām īslaicīgi bez maksas izmantot telpas sešās pašvaldībai piederošās ēkās, kā arī bez maksas izmantot pasākumu aprīkojumu.

Bez atlīdzības telpas un aprīkojumu pasākumu rīkošanai var saņemt organizācijas, kuras darbojas Rīgā un kuras savā darbībā ir iesaistījušas dažādas sabiedrības grupas, veicina starpkultūru dialogu un iecietību sabiedrībā, sekmē diskriminācijas mazināšanu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, atbalsta brīvprātīgo darbu un veicina jauniebraucēju integrāciju.

Telpas pieejamas Ieriķu ielā 43A, Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Brīvības gatvē 266 un Vidrižu ielā 1C. Lai varētu izmantot telpas un pasākumu aprīkojumu, vismaz divas nedēļas pirms plānotā pasākumā jāiesniedz pieteikums NVO atbalsta sektoram.

Pieteikumus var iesniegt klātienē AIC punktos, vai arī elektroniski parakstītu dokumentu nosūtot uz uz e-pastu nvonams@riga.lv

Pieteikumu izskata un atbildi pieteicējam sniedz NVO atbalsta sektors piecu darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, nosūtot atbildi uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar NVO atbalsta sektoru, zvanot pa tālr. 67848902 vai rakstot e-pastā nvonams@riga.lv.