Padome nodrošina informācijas un viedokļu apmaiņu pirms Departamenta lēmuma par satiksmes organizācijas risinājumiem pieņemšanas.

Padome apspriež, vērtē un sniedz pamatotus ieteikumus par ilgtermiņa un operatīvajiem satiksmes organizācijas projektiem, teritorijas plānošanas dokumentiem un būvprojektiem, kuri skar satiksmes organizāciju.

 1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta darbinieki:
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes organizācijas pārvaldes priekšnieks;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes organizācijas pārvaldes Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas vadītājs;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes organizācijas pārvaldes Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas vadītāja vietnieks;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes organizācijas pārvaldes Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas galvenais satiksmes organizācijas speciālists (eksperts);
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas nodaļas vadītājs.
 2. ar satiksmes organizāciju saistītu institūciju pilnvaroti pārstāvji:
  • Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas pārstāvis;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvis;
  • VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” pārstāvis; 
  • Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis;
  • Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvis;
  • VSIA ”Latvijas Valsts ceļi” pārstāvis;
  • Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” pārstāvis;
  • Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” pārstāvis.
 3. uzaicināti eksperti un interešu grupu pārstāvji.

Kontaktinformācija

Viesturs Veits

Galvenais satiksmes organizācijas speciālists - Ģertrūdes iela 36, LV-1011, 510.kab.
Viesturs.Veits [at] riga.lv