Informācija par Sabiedrību

  • SIA “Liepājas sērkociņi” pamatkapitāls – 703 726 euro
  • Kapitāla daļu skaits – 703 726
  • Kapitāla daļas nominālvērtība – 1 euro
  • Adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010

Informācija par pārdošanas priekšmetu

  • valstij piederošās SIA “Liepājas sērkociņi” 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)
  • pārdošanas noteikumi ir pieejami Possessor tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv
  • Tālrunis uzziņām: 67021314, 67021365

Cena un norēķini

  • Kapitāla daļu paketes cena: 18 226 euro
  • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās kārtība

Saskaņā ar Komerclikuma 189.pantu pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo SIA "Liepājas sērkociņi” Kapitāla daļu paketi ir šīs kapitālsabiedrības dalībniekiem.

 

Ja kapitālsabiedrības dalībnieki nepieteiksies izmantot pirmpirkuma tiesības, nepieteiksies uz visu Kapitāla daļu paketi vai neparakstīs kapitāla daļu pirkuma līgumus par visu Kapitāla daļu paketes pirkšanu, Possessor izsludinās Kapitāla daļu paketes elektronisko izsoli (ar augšupejošu soli), kurā autorizēties Kapitāla daļu paketes pirkšanai varēs jebkura ieinteresētā persona.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ludzas ielā 59, Rīgā, kadastra Nr.0100 045 0084, sastāvā esošām būvēm.

 Izsoles sākumcena EUR 15 280,00, nodrošinājums – EUR 1 528,00, izsoles solis – EUR 200,00. Izsoles sākums – 12.08.2022., izsoles noslēgums – 12.09.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.09.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/E-izsoles-noteikumi_2.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām +37167021413, +37167021397.

Publicēts: 31.07.2022.

29.06.2022. noslēgts zemesgabala Rencēnu ielā 7C, Rīgā, kad. Nr.01001212567, 1789/3700 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – SIA “Mono”, pirkuma cena 3814,44 EUR.

29.06.2022. noslēgts zemesgabala Rencēnu ielā 24, Rīgā, kad. Nr.01001212667, 1789/3700 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – SIA “Mono”, pirkuma cena 2305,88 EUR.

30.06.2022. noslēgts zemesgabala Rencēnu ielā 7C, Rīgā, kad. Nr.01001212567, 953/3700 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – SIA “Kompānija Avotiņi”, pirkuma cena 2031,95 EUR.

30.06.2022. noslēgts zemesgabala Rencēnu ielā 24, Rīgā, kad. Nr.01001212667, 953/3700 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – SIA “Kompānija Avotiņi”, pirkuma cena 1228,34 EUR.

Publicēts: 18.07.2022.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamo telpu) Nr.601 Avotu ielā 63A, Rīgā, kadastra Nr.0100 994 9242. Izsoles sākumcena EUR 13 500,00, nodrošinājums – EUR 1 350,00, izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 01.07.2022., izsoles noslēgums – 01.08.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 21.07.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/E-izsoles-noteikumi_2.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām +37167021413, +37167021397.

Publicēts:22.06.2022.

29.04.2022. noslēgts zemesgabala Silikātu ielā 7, Rīgā, kad. Nr.01001102004, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 38 154 EUR.

 

Publicēts: 15.06.2022.