SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:
26.05.2023. noslēgts zemesgabala Mārkalnes ielā 11C, Rīgā, kad. Nr.01000912155, 3/20 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – SIA “AGNIS PLUS”, pirkuma cena 2652,45 EUR.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus (nedzīvojamas telpas):
1.    nedzīvojamu telpu Nr.601 Vēja ielā 20, Rīgā, kadastra Nr.0100 917 7291. Izsoles sākumcena EUR 13 200, nodrošinājums – EUR 1 320, izsoles solis – EUR 100;
2.     nedzīvojamu telpu Nr.193 Skanstes ielā 29, Rīgā, kadastra Nr.0100 925 8714. Izsoles sākumcena EUR 3 200, nodrošinājums – EUR 320, izsoles solis – EUR 100.
Izsoles sākums – 09.06.2023., izsoles noslēgums – 11.07.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 29.06.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf.Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām +37167021413, +37129327915.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts 5684/64337 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 113A, Rīgā, kadastra Nr.0100 030 2016. Izsoles sākumcena EUR 1 200, nodrošinājums – EUR 120, izsoles solis – EUR 100. Izsoles sākums – 19.05.2023., izsoles noslēgums – 19.06.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 08.06.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām +37167021413, +37167021397.

Publicēts: 12.05.2023.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:

24.04.2023. noslēgts zemesgabala Uriekstes ielā 3A, Rīgā, kad. Nr.01000132030, 9/10 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – SIA “LN Degviela”, pirkuma cena 271 907,10 EUR.

Publicēts: 12.05.2023.

29.03.2023. noslēgts zemesgabala Aplokciema ielā 2, Rīgā, kad. Nr.01000682044, 25744/185548 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 54 406,79 EUR.

Publicēts: 12.04.2023.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu (nedzīvojamu telpu) Nr.193 Skanstes ielā 29, Rīgā, kadastra Nr.0100 925 8714. Izsoles sākumcena EUR 4 000; nodrošinājums – EUR 400; izsoles solis – EUR 100.

Izsoles sākums – 21.04.2023., izsoles noslēgums – 22.05.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 11.05.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām +371 67021413, +371 67021397.

Publicēts: 11.04.2023.

23.02.2023. noslēgts zemesgabala Hospitāļu ielā 8, Rīgā, kad. Nr.01000250223, 1207/62135 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 9736,83 EUR.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus (nedzīvojamās telpas):

 • dzīvokļa īpašumu (nedzīvojamu telpu) Nr.601 Ģertrūdes ielā 73A, Rīgā, kadastra Nr.0100 912 8480. Izsoles sākumcena EUR 17 000, nodrošinājums – EUR 1 700, izsoles solis – EUR 100;
 • dzīvokļa īpašumu (nedzīvojamu telpu) Nr.601 Vēja ielā 20, Rīgā, kadastra Nr.0100 917 7291. Izsoles sākumcena EUR 22 000, nodrošinājums – EUR 2 200, izsoles solis – EUR 100.

Izsoles sākums – 10.03.2023., izsoles noslēgums – 11.04.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 30.03.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām +37167021413, +37167021397.

Publicēts: 07.03.2023.

Informācija par Sabiedrību

 • SIA “Liepājas sērkociņi” pamatkapitāls – 703 726 euro
 • Kapitāla daļu skaits – 703 726
 • Kapitāla daļas nominālvērtība – 1 euro
 • Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010

Informācija par pārdošanas priekšmetu

 • valstij piederošās SIA “Liepājas sērkociņi” 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)
 • pārdošanas noteikumi ir pieejami Possessor tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Cena un norēķini

 • Kapitāla daļu paketes cena (izsoles sākumcena): 11 601 euro
 • Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās kārtība

Saskaņā ar Komerclikuma 189.pantu pirmpirkuma tiesības uz pārdodamo SIA "Liepājas sērkociņi” Kapitāla daļu paketi ir šīs kapitālsabiedrības dalībniekiem.

Ja kapitālsabiedrības dalībnieki nepieteiksies izmantot pirmpirkuma tiesības, nepieteiksies uz visu Kapitāla daļu paketi vai neparakstīs kapitāla daļu pirkuma līgumus par visu Kapitāla daļu paketes pirkšanu, Possessor izsludinās Kapitāla daļu paketes elektronisko izsoli (ar augšupejošu soli), kurā autorizēties Kapitāla daļu paketes pirkšanai varēs jebkura ieinteresētā persona.

Publicēts: 02,03,2023,

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus dzīvokļu īpašumus:

 • dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamu telpu) Nr.2A Dzirciema ielā 59, Rīgā, kadastra Nr.0100 927 6585. Izsoles sākumcena EUR 8 700,00; nodrošinājums – EUR 870,00; izsoles solis – EUR 50,00;
 • dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamu telpu) Nr.181 Dzirciema ielā 59, Rīgā, kadastra Nr.0100 927 6588. Izsoles sākumcena EUR 5 400,00; nodrošinājums – EUR 540,00; izsoles solis – EUR 50,00.

Izsoles sākums – 27.01.2023., izsoles noslēgums – 27.02.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.02.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām +37167021413, +37167021397.

Publicēts: 12.01.2023.

Informācija par Sabiedrību

 • SIA “Liepājas sērkociņi” pamatkapitāls – 703 726 euro
 • Kapitāla daļu skaits – 703 726
 • Kapitāla daļas nominālvērtība – 1 euro
 • Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010
 • Atrašanās vieta: Vecā ostmala 6/9, Liepāja; Jaunā iela 23, Liepāja; Fēniksa iela 1, Liepāja.

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij piederošās SIA “Liepājas sērkociņi” 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)

Pārdošanas noteikumi (t.sk. Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Tālrunis uzziņām: +37167021314, +37167021365

Cena un norēķini

Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 14 501 euro

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 06.02.2023. plkst. 23:59.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 1 450,10 euro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

Publicēts: 12.01.2023.

27.12.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 14/1000 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1351,83 EUR.

29.12.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 12/1000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1158,71 EUR.

Publicēts: 09.01.2023.

24.11.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 14/1000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1351,83 EUR.

28.11.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 11/1000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1062,15 EUR.

Publicēts: 07.12.2022.

20.10.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 12/1000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1158,71 EUR.

26.10.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 11/1000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1062,15 EUR.

Publicēts: 07.11.2022.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts ½ domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.8 Dīķa ielā 2, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 2840. Izsoles sākumcena EUR 13 000,00, nodrošinājums – EUR 1 300,00, izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 28.10.2022., izsoles noslēgums – 28.11.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.11.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām +37167021413, +37167021397.

Publicēts: 25.10.2022.

Informācija par Sabiedrību

SIA “Liepājas sērkociņi” pamatkapitāls – 703 726 euro
Kapitāla daļu skaits – 703 726
Kapitāla daļas nominālvērtība -  1 euro
Adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010
Atrašanās vieta: Vecā ostmala 6/9, Liepāja; Jaunā iela 23, Liepāja; Fēniksa iela 1, Liepāja.

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij piederošās SIA “Liepājas sērkociņi” 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)
Pārdošanas noteikumi (t.sk. Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.
Tālrunis uzziņām: 67021314, 67021365

Cena un norēķini

Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 18 226 euro
Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 08.11.2022. plkst. 23:59.
Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 1 823 euro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

Solis 1 000 euro.
Izsoles sākums: 19.10.2022 plkst. 13:00.
Izsoles noslēgums: 21.11.2022. plkst. 13:00.
Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Publicēts 07.10.2022.