SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamo telpu) Nr.601 Avotu ielā 63A, Rīgā, kadastra Nr.0100 994 9242. Izsoles sākumcena EUR 13 500,00, nodrošinājums – EUR 1 350,00, izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 01.07.2022., izsoles noslēgums – 01.08.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 21.07.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/E-izsoles-noteikumi_2.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām +37167021413, +37167021397.

Publicēts:22.06.2022.

29.04.2022. noslēgts zemesgabala Silikātu ielā 7, Rīgā, kad. Nr.01001102004, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 38 154 EUR.

 

Publicēts: 15.06.2022.