19.01.2024. noslēgts zemesgabala Carnikavas ielā 5A, Rīgā, kadastra Nr.01000682127, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – SIA “ABC INDUSTRY”, pirkuma cena 30 613 EUR.

19.01.2024. noslēgts zemesgabala Aplokciema ielā 2, Rīgā, kadastra Nr.01000682044, 21012/185548 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – SIA “ABC INDUSTRY”, pirkuma cena 44 406,29 EUR.

19.01.2024. noslēgts valsts īpašuma objekta  Šmerļa ielā 13, Rīgā; Šmerļa ielā 19, Rīgā, kadastra Nr.01005920053, pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 81 000 EUR.

Publicēts: 26.02.2024.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.7 Elizabetes ielā 21A, Rīgā, kadastra Nr.0100 927 5219. Izsoles sākumcena EUR 448 000, nodrošinājums – EUR 44 800, izsoles solis – EUR 1 000.

Izsoles sākums – 26.01.2024., izsoles noslēgums – 26.02.2024. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 15.02.2024. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/uploads/e-izsoles_noteikumi_.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām: +37167021300 vai +37167021397.

Publicēts: 19.01.2024.