SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētus dzīvokļu īpašumus:

  • dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamu telpu) Nr.2A Dzirciema ielā 59, Rīgā, kadastra Nr.0100 927 6585. Izsoles sākumcena EUR 8 700,00; nodrošinājums – EUR 870,00; izsoles solis – EUR 50,00;
  • dzīvokļa īpašumu (neapdzīvojamu telpu) Nr.181 Dzirciema ielā 59, Rīgā, kadastra Nr.0100 927 6588. Izsoles sākumcena EUR 5 400,00; nodrošinājums – EUR 540,00; izsoles solis – EUR 50,00.

Izsoles sākums – 27.01.2023., izsoles noslēgums – 27.02.2023. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 16.02.2023. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām +37167021413, +37167021397.

Publicēts: 12.01.2023.

Informācija par Sabiedrību

  • SIA “Liepājas sērkociņi” pamatkapitāls – 703 726 euro
  • Kapitāla daļu skaits – 703 726
  • Kapitāla daļas nominālvērtība – 1 euro
  • Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010
  • Atrašanās vieta: Vecā ostmala 6/9, Liepāja; Jaunā iela 23, Liepāja; Fēniksa iela 1, Liepāja.

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij piederošās SIA “Liepājas sērkociņi” 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)

Pārdošanas noteikumi (t.sk. Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.

Tālrunis uzziņām: +37167021314, +37167021365

Cena un norēķini

Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 14 501 euro

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 06.02.2023. plkst. 23:59.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 1 450,10 euro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.

Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

Publicēts: 12.01.2023.

27.12.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 14/1000 domājamo daļu nomaksas pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1351,83 EUR.

29.12.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 12/1000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1158,71 EUR.

Publicēts: 09.01.2023.

24.11.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 14/1000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1351,83 EUR.

28.11.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 11/1000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1062,15 EUR.

Publicēts: 07.12.2022.

20.10.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 12/1000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1158,71 EUR.

26.10.2022. noslēgts zemesgabala Kartupeļu ielā 47, Rīgā, kad. Nr.01000730599, 11/1000 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 1062,15 EUR.

Publicēts: 07.11.2022.

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts ½ domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.8 Dīķa ielā 2, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 2840. Izsoles sākumcena EUR 13 000,00, nodrošinājums – EUR 1 300,00, izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 28.10.2022., izsoles noslēgums – 28.11.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.11.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām +37167021413, +37167021397.

Publicēts: 25.10.2022.

Informācija par Sabiedrību

SIA “Liepājas sērkociņi” pamatkapitāls – 703 726 euro
Kapitāla daļu skaits – 703 726
Kapitāla daļas nominālvērtība -  1 euro
Adrese: Dzirnavu iela 57A-1, Rīga, LV-1010
Atrašanās vieta: Vecā ostmala 6/9, Liepāja; Jaunā iela 23, Liepāja; Fēniksa iela 1, Liepāja.

Informācija par izsoles priekšmetu

Valstij piederošās SIA “Liepājas sērkociņi” 70 368 kapitāla daļas jeb 9,99935% no pamatkapitāla (Kapitāla daļu pakete)
Pārdošanas noteikumi (t.sk. Kapitāla daļu paketes pirkuma līguma projekts) ir pieejami  SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” tīmekļa vietnē www.possessor.gov.lv.
Tālrunis uzziņām: 67021314, 67021365

Cena un norēķini

Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena: 18 226 euro
Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa, kas samaksājama atbilstoši Kapitāla daļu paketes pārdošanas noteikumiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

Pieteikšanās elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv līdz 08.11.2022. plkst. 23:59.
Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā drošības nauda 1 823 euro SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS "Citadele banka" Nr.LV07PARX0003805160002 vai AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150.
Izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt dalību izsolē.

Informācija par izsoli:

Solis 1 000 euro.
Izsoles sākums: 19.10.2022 plkst. 13:00.
Izsoles noslēgums: 21.11.2022. plkst. 13:00.
Vieta: izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv
Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Publicēts 07.10.2022.