• Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra projektu vadītāja apkaimju attīstības jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 09.06.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 13 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstošāko kandidātu. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes Civilās aizsardzības nodaļas eksperta amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 31.05.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 5 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstošāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes projektu vadītāja – jurista būvniecības jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 29.05.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 18 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstošāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes galvenā juriskonsulta iepirkumu jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 19.05.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 2 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstošāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Komercdarbības koordinācijas nodaļas projektu vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 17.05.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 6 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstošāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes projekta vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 06.05.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 3 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstošāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes Iekšējā audita daļas auditora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 26.04.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 5 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstošāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas galvenā juriskonsulta amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 15.04.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 7 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies bez rezultāta un tiks sludināts atkārtots konkurss.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes projektu vadītāja administratīvajā jomā amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 22.03.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 15 pieteikumi. Konkurss noritēja divās kārtās, taču ir noslēdzies bez rezultāta un tiks sludināts atkārtots konkurss.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes Iekšējā audita daļas auditora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 19.03.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 15 pieteikumi. Konkurss noritēja divās kārtās, taču ir noslēdzies bez rezultāta un tiks sludināts atkārtots konkurss.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Komunikācijas pārvaldes Iekšējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 27.02.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 19 pieteikumi. Konkurss norisinājās trīs kārtās un ir noslēdzies ar rezultātu – ir noslēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 19.02.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 8 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Iekškvartālu uzturēšanas un remonta sektora vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 03.03.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 5 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra projektu vadītāja uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 19.02.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 14 pieteikumi. Konkurss noritēja trīs kārtās un ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 19.02.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 8 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes Iekšējā audita daļas auditora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 16.02.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 3 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies bez rezultāta un tiks sludināts atkārtoti.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora sociālo mediju jomā amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 11.01.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 43 pieteikumi. Konkurss noritēja trīs kārtās un ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Komunikācijas pārvaldes Mārketinga nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 18.01.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 34 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora (foto un video jomā) amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 11.01.2024. Dalībai konkursā tika saņemti 17 pieteikumi. Konkurss noritēja trīs kārtās un ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu atbalsta un metodikas pārvaldes Komercdarbības koordinācijas nodaļas projektu vadītāja uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 07.01.2024. Dalībai konkursā tika saņemts 21 pieteikums. Konkurss noritēja trīs kārtās, noslēdzās ar rezultātu, tomēr atbilstīgākais kandidāts atsauca savu kandidatūru un tiks sludināts atkārtots konkurss.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes Operatīvās informācijas un kritiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas eksperta amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 17.12.2023. Dalībai konkursā tika saņemti seši pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības nodaļas vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 27.11.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 17 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Nodrošinājuma pārvaldes Informācijas tehnoloģiju atbalsta nodaļas Informācijas sistēmu administratora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 30.11.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 7 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 •  Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu atbalsta un metodikas pārvaldes Komercdarbības koordinācijas nodaļas projektu vadītāja uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 15.11.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 22 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra galvenā eksperta finanšu jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 18.10.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 11 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldes Personāla nodaļas personāla eksperta amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 30.10.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 46 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes galvenā jurista amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 31.10.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 9 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācija pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 02.11.2023. Dalībai konkursā tika saņemts 21 pieteikums. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes galvenā juriskonsulta iepirkumu jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 31.10.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 8 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgti divi darba līgumi ar atbilstīgākajiem kandidātiem. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes Iekšējās audita daļas auditora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 31.10.2023. Dalībai konkursā tika saņemti trīs pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies bez rezultāta. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Nodrošinājuma pārvaldes Ēku apsaimniekošanas nodaļas Ēku ekspluatācijas inženiera amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 27.09.2023. Dalībai konkursā tika saņemti divi pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.  

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācijas pārvaldes Iekšējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 05.09.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 15 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu, tiek slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.  

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes eksperta iepirkumu jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 21.09.2023. Dalībai konkursā tika saņemti pieci pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu noslēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes galvenā jurista amatu uz noteiktu laiku ar pieteikšanās termiņu līdz 17.09.2023. Dalībai konkursā tika saņemti pieci pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies bez rezultāta, tiks sludināts atkārtots konkurss.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes galvenā juriskonsulta amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 17.09.2023. Dalībai konkursā tika saņemti septiņi pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies bez rezultāta, tiks sludināts atkārtots konkurss.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes projektu vadītāja būvdarbu īstenošanas jomā amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 10.09.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 11 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldes galvenā jurista amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 12.09.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 15 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldes vecākā eksperta konflikta un korupcijas novēršanas jomās amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 07.09.2023. Dalībai konkursā tika saņemti septiņi pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiek slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācijas pārvaldes Stratēģiskās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 03.08.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 12 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldes vecākā eksperta disciplinārlietu izmeklēšanas un trauksmes celšanas jomās amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 30.07.2023. Dalībai konkursā tika saņemti trīs pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – ir noslēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Cilvēkresursu pārvaldes vecākā eksperta konflikta un korupcijas novēršanas jomās amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 30.07.2023. Dalībai konkursā tika saņemti četri pieteikumi, tomēr konkurss beidzās bez rezultāta, izsludināts atkārtots atklāts konkurss.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes projektu vadītāja administratīvajā jomā amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 29.06.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 30 pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas galvenā juriskonsulta iepirkumu jautājumos divām amata vietām ar pieteikšanās termiņu līdz 25.07.2023. Dalībai konkursā tika saņemti piecu pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar daļēju rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu, kā arī izsludināts atkārtots konkurss uz otru amata vietu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes Plānošanas un kontroles nodaļas galvenā eksperta finanšu jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 25.07.2023. Dalībai konkursā tika saņemti trīs pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu atbalsta un metodikas pārvaldes Komercdarbības koordinācijas nodaļas vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 27.07.2023. Dalībai konkursā tika saņemti trīs pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - noslēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu.
   

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācija pārvaldes Operatīvās informācijas un kritiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka amata vietu ar pieteikšanās termiņu līdz 08.06.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 11 pieteikumi. Konkurss noritēja trīs kārtās un ir noslēdzies a rezultātu – tiek slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 •  Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu (uz noteiktu laiku) ar pieteikšanās termiņu līdz 24.05.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 6 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiek slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācijas pārvaldes Zīmola un komunikācijas nodaļas projektu koordinatora sociālo mediju jomā (uz noteiktu laiku) amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 31.05.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 8 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiek slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz divām Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācijas pārvaldes Iekšējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amata vietām ar pieteikšanās termiņu līdz 31.05.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 9 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiek slēgti darba līgumi ar atbilstīgākiem kandidātiem.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināti divi atklāti konkursi uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centra Sabiedrības integrācijas nodaļas projektu vadītāja amatiem ar pieteikšanās termiņu līdz 25.05.2023. un līdz 04.06.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 10 pieteikumi. Konkursi ir noslēgušies ar rezultātu - tiks slēgti darba līgumi ar atbilstīgākiem kandidātiem.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācija pārvaldes Procesu un risku uzraudzības nodaļas divām ekspertu amata vietām ar pieteikšanās termiņu līdz 06.06.2023. Dalībai konkursā netika saņemti pieteikumi līdz ar to konkurss ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācijas pārvaldes Zīmola un komunikācijas nodaļas galvenā referenta amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 17.05.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 5 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācijas pārvaldes Zīmola un komunikācijas nodaļas projektu koordinatora zīmolvedības jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 01.05.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 12 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes projektu vadītāja būvdarbu īstenošanas jomā amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 28.04.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 10 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes projektu vadītāja plānošanas un projektēšanas jomā amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 28.04.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 4 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies bez rezultāta.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācijas pārvaldes Zīmola un komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 24.03.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 46 pieteikumi. Konkurss noritēja trīs kārtās un ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Apkaimju iedzīvotāju centra galvenā referenta amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 10.04.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 25 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Zīmola un komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 24.03.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 15 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Dokumentu vadības un domes atbalsta pārvaldes galvenā referenta amatu ar pagarinātu pieteikšanās termiņu līdz 29.03.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 24 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgo kandidātu

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Centrālās administrācijas Nodrošinājuma pārvaldes Informācijas tehnoloģiju atbalsta nodaļas Informācijas sistēmas administratora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 15.03.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 9 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes Civilās aizsardzības nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 06.03.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 7 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Audita un revīzijas pārvaldes Iekšējā audita daļas auditora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 09.03.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 6 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes Operatīvās informācijas un kritiskās infrastruktūras uzraudzības nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietnieka amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 02.03.2023. Dalībai konkursā tika saņemti divi pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 12.02.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 7 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgti divi darba līgumi ar atbilstīgākiem kandidātiem.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā jurista amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 20.01.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 33 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes vadītāja vietnieka, projektu vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 09.01.2023. Dalībai konkursā tika saņemti 17 pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 •  Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 02.01.2023. Dalībai konkursā tika saņemti septiņi pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko kandidātu.

 • ​​​​​​ Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 30.11.2022. Dalībai konkursā tika saņemti astoņi pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Vadības atbalsta nodaļas Iekškvartālu uzturēšanas un remonta sektora vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 04.12.2022. Dalībai konkursā tika saņemti divi pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Publiskās infrastruktūras attīstības pārvaldes projekta vadītāja plānošanas un projektēšanas jomā amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 19.10.2022. Dalībai konkursā tika saņemti astoņi pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Iekšējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 28.10.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 19 pretendentu pieteikumi. Konkurss noritēja trīs atlases kārtās un ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Stratēģiskās komunikācijas nodaļas projektu koordinatora amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 06.11.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 11 pretendentu pieteikumi. Konkurss noritēja divās kārtās un ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieka klimatneitralitātes jautājumos amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 03.10.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 20 pretendentu pieteikumi. Konkurss noritēja trīs kārtās un ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas galvenā referenta amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 02.11.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 22 pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas projektu vadītāja amatu ar pieteikšanās termiņu līdz 02.11.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 8 pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu - tiks slēgts darba līgums ar atbilstīgāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāja centra Klientu atbalsta un metodikas pārvaldes Klientu apkalpošanas nodaļas galvenā referenta amatu uz noteiktu laiku. Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc pakalpojuma – klientu apkalpošana par valsts atbalsta saņemšanas iespējām mājsaimniecības apkures izdevumu daļējai kompensēšanai ir samērīgs un nav nepieciešams papildu darbaspēks, konkursa komisija nolēma konkursu beigt bez rezultāta. 

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz divām Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes Iekšējā audita daļas auditora amata vietām ar pieteikšanās termiņu līdz 30.09.2022. Dalībai konkursā tika saņemti seši pretendentu pieteikumi. Ar diviem no pretendentiem notika darba intervijas, taču konkurss ir noslēdzies bez rezultāta. 

 • Informējam, ka saistībā ar valsts atbalsta programmu apkures izdevumu daļējai kompensēšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz septiņām Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu atbalsta un metodikas pārvaldes Klientu apkalpošanas nodaļas galvenā referenta amata vietām uz noteiktu laiku no 01.10.2022. ar pieteikšanās termiņu līdz 23.09.2022. Dalībai konkursā tika saņemti astoņi pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu un tika noslēgti darba līgumi ar diviem atbilstošākajiem pretendentiem.

 • Informējam, ka saistībā ar valsts atbalsta programmu apkures izdevumu daļējai kompensēšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz deviņām Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu atbalsta un metodikas pārvaldes Klientu apkalpošanas nodaļas projektu koordinatora amata vietām uz noteiktu laiku no 01.10.2022. ar pieteikšanās termiņu līdz 23.09.2022. Dalībai konkursā tika saņemti deviņi pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu un tika noslēgti darba līgumi ar sešiem atbilstošākajiem pretendentiem.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz divām Rīgas domes Iepirkumu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas galvenā juriskonsulta iepirkumu jautājumos amata vietām ar pieteikšanās termiņu līdz 05.09.2022. Dalībai konkursā tika saņemti seši pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu un ir noslēgts viens darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz trīs Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu atbalsta un metodikas pārvaldes Klientu apkalpošanas nodaļas galvenā referenta amata vietām ar pieteikšanās termiņu līdz 28.08.2022. Dalībai konkursā tika saņemti septiņpadsmit pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu un ir noslēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz divām Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenā jurista amata vietām ar pieteikšanās termiņu līdz 24.08.2022. Dalībai konkursā tika saņemti desmit pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu un tiek slēgti darba līgumi ar atbilstošākajiem pretendentiem.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes Ekonomiskās analīzes nodaļas galvenā eksperta finanšu un risku pārvaldības jautājumos amata vietu ar pieteikšanās termiņu līdz 25.08.2022. Dalībai konkursā tika saņemti pieci pretendentu pieteikumi. Konkurss ir noslēdzies ar rezultātu un tiek slēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka 10.06.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika atkārtoti izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Iekškvartālu uzturēšanas un remonta sektora vadītāja amata vietu. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemts viens pieteikums. Pēc darba intervijas ar šo kandidātu ir noslēgtas darba tiesiskās attiecības.

 • Informējam, ka 10.06.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz divām vakantām Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritorijas labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja amata vietām. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemti divi pieteikumi. Abi kandidāti tika atzīti par konkursa uzvarētājiem, bet viens no viņiem atteicās nodibināt darba tiesiskās attiecības. Ir izsludināts atkārtots atklāts konkurss.

 • Informējam, ka 20.04.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika atkārtoti izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Vadības atbalsta nodaļas Iekškvartālu uzturēšanas un remonta sektora vadītāja amata vietu. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemts divi pieteikumi. Veicot iesniegto dokumentu pārbaudi par kandidātu atbilstību vakantajam amatam izvirzītajām prasībām, konkurss tika izbeigts bez rezultāta. Tiks izsludināts atkārtots atklāts konkurss.
 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Metodikas un komercdarbības koordinācijas pārvaldes Komercdarbības koordinācijas nodaļas projektu vadītāja amata vietu ar pieteikšanās termiņu līdz 06.05.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 3 pretendentu pieteikumi. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiek slēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika atkārtoti izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja sabiedrības integrācijas jautājumos amata vietu ar pieteikšanās termiņu līdz 06.05.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 3 pretendentu pieteikumi. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiek slēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas galvenā referenta amata vietu ar pieteikšanās termiņu līdz 17.04.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 5 pretendentu pieteikumi. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiek slēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.
 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz divām palīga amata vietām Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā ar pieteikšanās termiņu līdz 17.04.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 12 pretendentu pieteikumi Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar diviem atbilstošākiem pretendentiem.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes projektu vadītāja apkaimju attīstības jautājumos amata vietu ar pieteikšanās termiņu līdz 17.04.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 12 pretendentu pieteikumi. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā līdz 21.03.2022. bija izsludināts ārējais konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja sabiedrības integrācijas jautājumos amata vietu. Personāla nodaļā tika saņemts viens kandidāta pieteikums. Pēc darba intervijas konkursa komisija nolēma izbeigt konkursu bez rezultāta.

Aicinām informācijai par Rīgas pilsētas pašvaldības izsludinātajiem amatu konkursiem sekot līdzi: