• Informējam, ka 16.08.2021. Rīgas pilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz divām vakantām Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes saimniecības pārziņa amata vietām. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemti divi pretendentu pieteikumi. Veicot iesniegto dokumentu pārbaudi par kandidātu atbilstību vakantajam amatam izvirzītajām prasībām, uz darba intervijām netika aicināts neviens no pretendentiem. Konkurss tika izbeigts bez rezultāta, un ir izsludināts atkārtots atklāts konkurss.

  • Informējam, ka 16.08.2021. Rīgas pilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz trim vakantām Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes teritorijas uzkopšanas meistara amata vietām. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā netika saņemts neviens pieteikums. Konkurss tika izbeigts bez rezultāta, un ir izsludināts atkārtots atklāts konkurss.

  • Informējam, ka 14.07.2021. Rīgas pilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz vakanto Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Vadības atbalsta nodaļas Iekškvartālu uzturēšanas un remonta sektora projektu koordinatora amata vietu. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemti astoņi pretendentu pieteikumi. Veicot iesniegto dokumentu pārbaudi par kandidātu atbilstību vakantajam amatam izvirzītajām prasībām, uz darba intervijām tikai uzaicināti trīs pretendenti. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – noslēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu. 
Aicinām informācijai par Rīgas pilsētas pašvaldības izsludinātajiem amatu konkursiem sekot līdzi: