• Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Metodikas un komercdarbības koordinācijas pārvaldes Komercdarbības koordinācijas nodaļas projektu vadītāja amata vietu ar pieteikšanās termiņu līdz 06.05.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 3 pretendentu pieteikumi. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiek slēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika atkārtoti izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja sabiedrības integrācijas jautājumos amata vietu ar pieteikšanās termiņu līdz 06.05.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 3 pretendentu pieteikumi. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiek slēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka 20.04.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atkārtots atklāts konkurss uz piecām vakantām Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes saimniecības pārziņa amata vietām. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā netika saņemts neviens pieteikums. Konkurss izbeigts bez rezultāta, un tiks izsludināts atkārtots atklāts konkurss.

 • Informējam, ka 20.04.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz trīs vakantām Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes teritorijas uzkopšanas meistara amata vietām. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemts viens pieteikums. Veicot iesniegto dokumentu pārbaudi par kandidāta atbilstību vakantajam amatam izvirzītajām prasībām, konkurss izbeigts bez rezultāta. Tiks izsludināts atkārtots atklāts konkurss.

 • Informējam, ka 20.04.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz divām vakantajām Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja amatu vietām. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemts viens pieteikums. Veicot iesniegto dokumentu pārbaudi par kandidāta atbilstību vakantajam amatam izvirzītajām prasībām, konkurss izbeigts bez rezultāta. Tiks izsludināts atkārtots atklāts konkurss.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Apkaimju attīstības nodaļas galvenā referenta amata vietu ar pieteikšanās termiņu līdz 17.04.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 5 pretendentu pieteikumi. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiek slēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.
 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz divām palīga amata vietām Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā ar pieteikšanās termiņu līdz 17.04.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 12 pretendentu pieteikumi Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar diviem atbilstošākiem pretendentiem.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes projektu vadītāja apkaimju attīstības jautājumos amata vietu ar pieteikšanās termiņu līdz 17.04.2022. Dalībai konkursā tika saņemti 12 pretendentu pieteikumi. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiks slēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka 23.03.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Iepirkumu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas vadītāja, pārvaldes priekšnieka vietnieka vakanto amata vietu. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemti 11 pretendentu pieteikumi. Veicot iesniegto dokumentu pārbaudi par kandidātu atbilstību vakantajam amatam izvirzītajām prasībām, uz darba intervijām tika uzaicināti četri pretendenti. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiks noslēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka 23.03.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Iepirkumu pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas galvenā juriskonsulta iepirkumu jautājumos vakantajām trīs amata vietām. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā netika saņemts neviens pieteikums. Konkurss tika izbeigts bez rezultāta, un tiks izsludināts atkārtots konkurss.

 • Informējam, ka 23.03.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Iepirkumu pārvaldes Plānošanas un kontroles nodaļas vadītāja vakanto amata vietu. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemti desmit pretendentu pieteikumi. Veicot iesniegto dokumentu pārbaudi par kandidātu atbilstību vakantajam amatam izvirzītajām prasībām, uz darba intervijām tika uzaicināti četri pretendenti. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – ir noslēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka 23.03.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Iepirkumu pārvaldes Plānošanas un kontroles nodaļas galvenā juriskonsulta iepirkumu jautājumos vakanto amata vietu. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemti četri pretendentu pieteikumi. Veicot iesniegto dokumentu pārbaudi par kandidātu atbilstību vakantajam amatam izvirzītajām prasībām, uz darba intervijām tika uzaicināti divi pretendenti. Konkurss noslēdzās ar rezultātu – tiks noslēgts darba līgums ar atbilstošāko pretendentu.

 • Informējam, ka 23.03.2022. Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tika izsludināts atklāts konkurss uz Rīgas domes Iepirkumu pārvaldes Plānošanas un kontroles nodaļas galvenā eksperta finanšu jautājumos (uz noteiktu laiku) amata vietu. Noteiktajā termiņā Rīgas domes Personāla nodaļā tika saņemti divi pretendentu pieteikumi. Veicot iesniegto dokumentu pārbaudi par kandidātu atbilstību vakantajam amatam izvirzītajām prasībām, uz darba intervijām netika aicināts neviens no pretendentiem. Konkurss tika izbeigts bez rezultāta.

 • Informējam, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā līdz 21.03.2022. bija izsludināts ārējais konkurss uz Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības, sabiedrības integrācijas un klientu apkalpošanas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas projektu vadītāja sabiedrības integrācijas jautājumos amata vietu. Personāla nodaļā tika saņemts viens kandidāta pieteikums. Pēc darba intervijas konkursa komisija nolēma izbeigt konkursu bez rezultāta.

Aicinām informācijai par Rīgas pilsētas pašvaldības izsludinātajiem amatu konkursiem sekot līdzi: