Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 50 rezultāti
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Plānotā atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Rakstiska nomas tiesību izsole (pirmreizēja)
  Objekta veids
  Zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves)
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2.stāva telpu grupas 002, daļas no telpas Nr.26 ar kopējo platību 10,90 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 24.05.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALAS ZIVIS", reģistrācijas Nr. 40003440742
  - nosolītā nomas maksa 7.50 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2.stāva telpu grupas 002, daļas no telpas Nr.2 ar kopējo platību 10,40 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 24.05.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA "ADEMUS", reģistrācijas Nr. 40003497614
  - nosolītā nomas maksa 7.50 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2.stāva telpu grupas 002 daļu no telpas Nr. 10 ar kopējo platību 7,80 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 24.05.2024;
  - Izsole noslēgusies bez rezultāta.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Neapbūvēta zemesgabala Skanstes ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 024 0278 8003, ar platību 11 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Skanstes City”, reģistrācijas Nr.40003388042, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 2904,00 (divi tūkstoši deviņi simti četri euro, 00 centi) (bez PVN) par Zemesgabala nomu gadā.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves)
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Plānotā atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi