Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Veicināt Rīgā radīto atkritumu daudzuma samazināšanos, atkritumu dalīto vākšanu un pārstrādi, kā arī iedzīvotāju līdzdalību ar atkritumiem saistīto problēmu risināšanā.

Rīgas domes deputāti

 

Rīgas domes deputāte Mairita Lūse

E-pasts: Mairita.Luse@riga.lv
Tālr. 67012921

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Veicināt Rīgas kļūšanu par klimatneitrālu pilsētu, nosakot ar to saistītus attīstības mērķus, rīcības un ieviešanas plānus, nodrošināt visu iesaistīto pušu iesaisti plānošanā un ieviešanā, kā arī sekojot līdzi attīstības gaitai.

Rīgas domes deputāti

 

Rīgas domes deputāte Selīna Vancāne

E-pasts: Selina.Vancane@riga.lv
Tālr. 67012921
Mob. 26300052

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Veicināt izpratni par mūsdienu vides problēmām, videi draudzīgu rīcību un resursu patēriņa samazināšanos Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs, kā arī iedzīvotāju līdzdalību ar vides aizsardzību saistīto pašvaldības mērķu sasniegšanā.

Rīgas domes deputāti

 

Rīgas domes deputāts Edmunds Cepurītis

E-pasts: Edmunds.Cepuritis@riga.lv
Tālr. 67026213

Mērķis Sastāvā NVO pārstāvji Kontaktinformācija
Veicināt mājokļu pieejamību dažādām sabiedrības grupām, efektīvu sociālo atbalstu mājokļu nodrošināšanai, kā arī veikt rīcības ar pašvaldības īpašumu un citiem resursiem ar nolūku veicināt Rīgas stratēģisko mērķu sasniegšanu mājokļu jomā.

Rīgas domes deputāti

 

Rīgas domes deputāts Edmunds Cepurītis

E-pasts: Edmunds.Cepuritis@riga.lv
Tālr. 67026213