Pašvaldības budžetā ieskaitāmie nodokļi un nenodokļi

Veicot maksājumus, lūdzu norādīt šādus rekvizītus:

Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: 90011524360
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga

Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV38UNLA0002000130130 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV75PARX0000570030007 AS „Citadele banka” PARXLV22
     
LV79HABA0551005802493 „Swedbank” AS  HABALV22
LV82RIKO0002013186390 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
LV36LPNS0001001080905 VAS „Latvijas pasts” LPNSLV21
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV11UNLA0002001130201 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV44RIKO0020100000201 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV11UNLA0002001130201 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV44RIKO0020100000201 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV11UNLA0002001130201 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV44RIKO0020100000201 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV11UNLA0002001130201 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV44RIKO0020100000201 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV11UNLA0002001130201 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV44RIKO0020100000201 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV11UNLA0002001130201 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV44RIKO0020100000201 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV69RIKO0000084239677 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV85RIKO0000084239680 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
LV07TREL980259707700B Valsts Kase TRELLV22
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV83UNLA0020100000005 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV98RIKO0020100000005 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV74UNLA0023300000000 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV89RIKO0023300000000 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV68UNLA0020200000000 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV83RIKO0020200000000 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV65RIKO0002930350893 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV67UNLA0020100000002 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV82RIKO0020100000002 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X

 

Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV40UNLA0020100000003  AS „SEB banka” UNLALV2X
LV55RIKO0020100000003 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV40UNLA0020100000003  AS „SEB banka” UNLALV2X
LV55RIKO0020100000003 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV13UNLA0020100000004 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV28RIKO0020100000004 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV84UNLA0022000000000 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV02RIKO0022000000000 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
LV72RIKO0022000000001 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV85UNLA0020300000001 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV03RIKO0020300000001 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV15UNLA0020300000000 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV30RIKO0020300000000 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
Konta Nr. Saņēmēja banka Bankas kods
LV38UNLA0002000130130 AS „SEB banka” UNLALV2X
LV75PARX0000570030007 AS „Citadele banka” PARXLV22
     
LV79HABA0551005802493 „Swedbank” AS  HABALV22
LV82RIKO0002013186390 Luminor Bank AS Latvijas filiāle RIKOLV2X
LV36LPNS0001001080905 VAS „Latvijas pasts” LPNSLV21