Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 52 rezultāti
  Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Āgenskalna ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 060 9001 8001, 21.03.2024. nomas tiesību izsoles rezultāti.
  Atzīt par nenotikušu neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Āgenskalna ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 060 9001 8001, nomas tiesību izsoli saskaņā ar izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Neapbūvētu zemesgabalu Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 063 0204; kadastra apzīmējums 0100 063 0204), 2562 m2 platībā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli (izsoles sākums – 06.02.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 07.03.2024. plkst. 13.07) par 44 900 EUR nosolīja sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tehniskais Dienests” (reģ. Nr. 40103522049).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles rezultāts:
  Telpas ar kopējo platību 36,6 m2 un pieguļošā zemes gabala daļas ar kopējo platību 134 m2
  SIA “Amaretto” reģ. Nr. 40203358267, 943,00 EUR/mēn. + PVN
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību piedāvājums
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Neapbūvēta zemesgabala bez adreses, Malēju ielas rajonā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 121 1739, ar platību 1189 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir fiziska persona, personas kods xxxxxx-xxxxx, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 675,00 (seši simti septiņdesmit pieci euro, 00 centi) (bez PVN) par Zemesgabala nomu gadā.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Neapbūvēta Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Zemitāna laukumā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 115 9999 8001, ar platību 19 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Bolt Services LV”, reģistrācijas Nr.40203175392, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 561,00 (pieci simti sešdesmit viens euro, 00 centi) (bez PVN) par Zemesgabala nomu gadā.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Neapbūvēta Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Aleksandra Čaka ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 033 9003 8001, ar platību 19 m2, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „Bolt Services LV”, reģistrācijas Nr.40203175392, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 583,00 (pieci simti astoņdesmit trīs euro, 00 centi) (bez PVN) par Zemesgabala nomu gadā.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Neapbūvēta zemesgabala Grēdu ielā, Rīgā (kadastra Nr. 0100 048 0259; kadastra apzīmējums 0100 048 0230), 2711 m2 platībā elektroniskā izsole (izsoles sākuma datums – 20.12.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums – 19.01.2024. plkst. 13.00) NENOTIKA, jo netika iesniegts neviens pieteikums par piedalīšanos izsolē.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Neapbūvēta zemesgabala Gunāra Astras ielā, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 071 9999 8003, 16 m² platībā, turpmāk – Zemesgabals, nomas tiesību ieguvējs ir SIA „JCDecaux Latvija”, reģistrācijas Nr.40003310198, kas ieguvis nomas tiesības par nomas maksu, ko veido sākuma nomas maksas apmērs, kas paaugstināts par vienu soli, t.i., EUR 4224,00 (četri tūkstoši divi simti divdesmit četri euro, 00 centi) (bez PVN) par Zemesgabala nomu gadā.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Neapbūvēta zemesgabala Daugavgrīvas ielā 67A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 063 0204; kadastra apzīmējums 0100 063 0204), 2562 m2 platībā elektroniskā izsole (izsoles sākums – 20.12.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums – 19.01.2024. plkst. 13.00) NENOTIKA, jo netika iesniegts neviens pieteikums par piedalīšanos izsolē.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals