Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes vēlēšanu rezultāti

Rīgas dome tika saņēmusi 23 pretendentu pieteikumus darbam Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē (turpmāk – Padome). Izvērtējot saņemto pieteikumu atbilstību  01.03.2021. nolikumam Nr. DIKS-21-19-nos  “Nevalstisko organizāciju pārstāvju ievēlēšanas kārtība dalībai Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē”, tika konstatēts, ka viens pretendents neatbilst prasībām, līdz ar to balsošanai tika virzīti 22 pieteiktie pretendenti.

Konstatējot, ka balsošanas sistēmā ARKA nav nostrādājis ierobežojums, ka viens balsotājs var nobalsot par ne vairāk kā 9 pretendentiem, tika atklāti 5 gadījumi, kur organizācijas parstāvji bija nobalsojuši par vairāk nekā 9 pretendentiem. Lai nepieļautu iespēju, ka tas ir devis priekšrocību kādam no pretendentiem, tika precizēti balsošanas rezultāti.

Kopā tika saņemts 71 balsojums. Izvērtējot balsojumu atbilstību noteiktajām prasībām, tajā skaitā, lai organizācija nebūtu balsojusi vairāk kā par 9 pretendentiem, par derīgiem atzīti 63 balsojumi, tas ir balsojumu veica 30 % no visām Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu parakstījušām organizācijām.

Saskaņā ar notikušā balsojuma rezultātiem Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē kā nevalstisko organizāciju pārstāvji ar pilnvaru termiņu līdz 2023.gada 30.aprīlim ievēlēti šādi pārstāvji:

N.p.k. Pretendents Biedrība / nodibinājums

Saņemto

balsu skaits

1. Anna Norvele Latvijas jaunatnes padome 42
2. Māris Jansons Rīgas apkaimju alianse 39
3. Elita Kalniņa Vides aizsardzības klubs 39
4. Inta Lemešonoka Latvijas Karjeras attīstības atbalsta biedrība 38
5. Anda Radziņa Veselībai un attīstībai 36
6. Mihails Simvulidi Pilsēta cilvēkiem 30
7. Juris Millers Latvijas Producentu savienība 28
8. Anna Ozola Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija 27
9. Ilze Paleja Latvijas SOS ciematu asociācija 25

Pārējie kandidāti attiecīgi saņēma:

N.p.k. Pretendents Biedrība / nodibinājums

Saņemto

balsu skaits

10. Dainis Vītols Latvijas Infrastruktūras modernizācijas apvienība 24
11. Rigonda Bērziņa Rīga Annenhof 19
12. Elīna Treija Daudzbērnu ģimeņu biedrība PUZLE  16
13. Guntars Grīnvalds Nekustamo īpašumu projektu attīstītāju asociācija, Viedās un energoefektīvās pilsētvides tehnoloģiju asociācija 15
14. Ilze Kenne Latvijas bērniem ar Kustību traucējumiem 13
15. Kaspars Markševics Latvijas Bērnu bāreņu fonds 12
16. Aigars Šveicers EANP-Latvia 10
17. Dainis Domiņš Latvijas Tirgotāju asociācija 9
18. Inga Kleinšmite - Zunda Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība IB PĒRLE 8
19. Edīte Alksne Rīgas uzņēmēju biedrība 7
20. Arnis Vērzemnieks Drošības nozares kompāniju asociācija 5
21. Normunds Grinbergs Latvijas būvnieku asociācija 5
22. Oskars Ikstens Latvijas Bāru asociācija 3

Kontaktinformācija