Pašvaldība izsniedz vai anulē atļaujas šautuvju izveidošanai un darbībai, saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumiem Nr.494 “Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi

Izsniegta atļauja
Komersants Adrese Atļaujas kategorija Datums
SIA “TRĀPĪTAVA.COM” Aiviekstes iela 22 Otrās kategorijas šautuve

No 08.01.2022. uz nenoteiktu laiku

SIA „Spektrs Security Daugavgrīvas ielā 29A Trešās kategorijas šautuve No 18.10.2021. uz nenoteiktu laiku
Anulēta atļauja
Komersants Adrese Atļaujas kategorija Datums
SIA “Nodens” Aiviekstes iela 22 Otrās kategorijas šautuve  07.01.2022.
SIA „Spektrs Security Daugavgrīvas ielā 29A Otrās kategorijas šautuve 18.10.2021.