Konsultatīvās padomes mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos un veicināt sadarbību starp personu ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām un Rīgas pašvaldību.

 • Padomes priekšsēdētājs
  • Juris Radzevičs  –  Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 • Konsultatīvās padomes locekļi
  • Irēna Kondrāte    –    Rīgas domes Labklājības departamenta direktore

  • Mārtiņš Moors    –    Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, departamenta direktora vietnieks sociālajos jautājumos

  • Ināra Šatkovska    –    nodibinājuma “Fonds “Jūnijs”” valdes priekšsēdētāja

  • Daiga Dadzīte    –    Latvijas Asociācijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem “Pontes” valdes priekšsēdētāja

  • Ilze Kenne    –    biedrības “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” valdes priekšsēdētāja vietniece

  • Ivars Balodis    –    nodibinājuma “Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”” valdes priekšsēdētājs

  • Gunta Anča    –    Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “Sustento” valdes priekšsēdētāja

  • Tamāra Vahļina    –    nodibinājuma “Fonds Kopā” valdes locekle

  • Ivars Velks    –    biedrības “Velku biedrība” valdes priekšsēdētājs

  • Māris Grāvis    –    biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” izpilddirektors

  • Melānija Grundšteina    –    biedrības “Svētā Jāņa palīdzība” direktore

  • Ieva Laine    –    biedrības “Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija”” valdes priekšsēdētāja

  • Kaspars Biezais    –    Latvijas Neredzīgo biedrības Centrālās valdes priekšsēdētājs

  • Ivars Kalniņš    –    Latvijas Nedzirdīgo savienības Rīgas reģionālās biedrības priekšsēdētājs

  • Andra Greitāne    –    biedrības “Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās”” valdes priekšsēdētāja

  • Valda Ozoliņa    –    biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” dienesta “Samariešu atbalsts mājās” Rīgas nodaļas Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes dienesta vadītāja

  • Uldis Saukums    –    biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” biroja “Aprūpe mājās” sociālais darbinieks

  • Arianda Ļebedeva    –    Invalīdu biedrības “Aplis” valdes priekšsēdētāja

  • Marina Kuzņecova    –    Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrības “Vigor” valdes priekšsēdētāja

  • Ilze Petrovska    –    Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes locekle

  • Valērijs Rakovs    –    Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrības “Motus vita” valdes priekšsēdētājs

  • Valdis Valainis    –    Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs

  • Inga Šķestere    –    biedrības “Latvijas  kustība  par  neatkarīgu dzīvi” valdes priekšsēdētāja

  • Kitija Janele    –    biedrības “Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks”” valdes locekle

  • Norberts Snarskis    –    biedrības “PINS” valdes loceklis

  • Olafs Slūtiņš    –    Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “Sadzirdi.lv” valdes priekšsēdētājs

  • Mārtiņš Karnītis    –    Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrības valdes loceklis 

  • Jana Krūmiņa    –    Latvijas Spina Bifida un Hidrocefālijas biedrības valdes locekle

  • Līga Ķikute    –    Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrības “Redzi mani” valdes priekšsēdētāja

  • Santa Survila    –    Latvijas Miopātijas slimnieku asociācijas “Sartorius” valdes prezidente

  • Andrejs Kameņeckis    –    Rīgas domes deputāts

  • Ainārs Baštiks    –    Rīgas domes deputāts

  • Raimonds Rubiks    –    Rīgas domes deputāts

  • Valdis Gavars    –    Rīgas domes deputāts

  • Nils Josts    –    Rīgas domes deputāts

  • Rūta Mežavilka    –    Rīgas domes deputāte

  • Vladimirs Buzajevs    –    Rīgas domes deputāts
   Linda Ozola –    Rīgas domes priekšsēdētāja vietniece

  • Sarma Freiberga - nodibinājuma “Fonds Nāc līdzās!” valdes priekšsēdētāja

  • Aivars Krūzmētra    – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas invalīdu apvienības “AIZVĒJŠ” valdes priekšsēdētājs

 

Ja personu ar invaliditāti nevalstiskā organizācija vēlas kļūt par Padomes locekli, tad jāraksta iesniegums Padomes priekšsēdētājam ar lūgumu uzņemt Padomē. Iesniegums jāiesniedz Rīgas domes Labklājības departamentā, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 vai  elektroniski uz adresi: dl@riga.lv. Iesniegums tiks izskatīts kārtējā Padomes sēdē, piedaloties iesnieguma autoram. Padome lēmumu pieņems, balsojot "par" vai "pret" pretendenta uzņemšanai Padomē. Galējo lēmumu par jauna Padomes locekļa uzņemšanu Padomē pieņems Rīgas dome, ņemot vērā Padomes balsojumu.


Kontaktinformācija

Zenta Čevere

Nodaļas vadītāja vietniece - Baznīcas iela 19/23, LV-1010, 211.kab.
Zenta.Cevere [at] riga.lv