Kontakti

vk [at] riga.lv

Atrašanās vieta

Smilšu iela 4, Rīga, LV-1050

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija nodrošina Saeimas vēlēšanu, Rīgas domes vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos - tautas nobalsošanas sagatavošanu un sarīkošanu.

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisiju ievēlē Rīgas dome triju mēnešu laikā pēc Rīgas domes ievēlēšanas.

Vēlēšanu komisija ir izveidojama no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas vai Rīgas domes deputāts. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir Tieslietu ministrijā reģistrēto politisko organizāciju (partiju) vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram domes deputātam, vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija ir pastāvīga pašvaldību institūcija, kas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku. Komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju. Vēlēšanu komisijas sēdes ir atklātas. Netraucējot komisijas darbu, sēdē var būt klāt žurnālisti, politisko partiju pilnvarotas personas un vēlētāji, ja viņi ir saņēmuši komisijas priekšsēdētāja atļauju. Vēlēšanu komisija lēmumus pieņem atklāti balsojot.

Darbinieki

Māris Zviedris

Komisijas priekšsēdētājs - Smilšu iela 4, LV-1050, 3.kab.
Maris.Zviedris [at] riga.lv

Inese Žīgure

Komisijas priekšsēdētāja vietniece, komisijas sekretāre - Smilšu iela 4, LV-1050, 1.kab.
Inese.Zigure [at] riga.lv

Vēlēšanu komisija:

 • pieņem, reģistrē un publicē deputātu kandidātu sarakstus;
 • apstiprina vēlēšanu zīmju saturu, nodrošina vēlēšanu zīmju izgatavošanu un nogādāšanu iecirkņu komisijām;
 • nosaka vēlēšanu iecirkni, kurā notiek balsošana pirms vispārējās vēlēšanu dienas;
 • kontrolē iecirkņu komisiju darbību un sniedz šīm komisijām palīdzību to nodrošināšanā ar transportu, sakaru un citiem tehniskajiem līdzekļiem, un apsardzi;
 • vēlēšanu dienā nodrošina papildu vēlēšanu zīmju nogādāšanu vēlēšanu iecirkņos, kuros to nepietiek;
 • pēc vēlēšanu pabeigšanas saņem no iecirkņu komisijām balsu skaitīšanas protokolus un citus materiālus, pārbauda iecirkņu komisiju protokolus, saskaita vēlēšanu rezultātus;
 • apstiprina vēlēšanu rezultātus, nosaka ievēlētos deputātus un vēlēšanu rezultātus publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;
 • nosūta savu lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu kopā ar vēlēšanu komisijas protokoliem Centrālajai vēlēšanu komisijai;
 • pilda citus ar domes vēlēšanām saistītus pienākumus.

Māris Zviedris - komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Ligita Vircava
 • Inese Žīgure
 • Ginta Kaire-Mače
 • Aiga Berga
 • Līga Badūne
 • Inese Žurovska
 • Madara Meiere
 • Kārlis Kamradzis
 • Ilona Turkovska
 • Ginters Kublinskis
 • Reinis Upenieks
 • Ludmila Lūse
 • Viktors Harlamovs
 • Austra Balode