Latvijas valsts karogu lieto Latvijas valsts karoga likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam pienācīgu cieņu.

 • Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto:
  • 1.maijā;
  • 4.maijā;
  • 21.augustā;
  • 11.novembrī;
  • 18.novembrī.
 • Latvijas valsts karogu sēru noformējumā pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto:
  • 25.martā;
  • 14.jūnijā;
  • 17.jūnijā;
  • 4.jūlijā;
  • decembra pirmajā svētdienā.
 • Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos*.
 • Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.

*Pilsētas izpilddirektora rīkojumi, kas var paredzēt valsts karoga izkāršanu, ir obligāti tikai attiecībā uz pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem, kā arī tās īpašumā esošām dzīvojamajām ēkām. Privātie īpašnieki, kas šādos gadījumos tiek aicināti izkārt valsts karogu, var rīkoties pēc saviem ieskatiem.