Namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem ziemā jārūpējas par to, lai jumti tiktu attīrīti no sniega. Krītošs sniegs apdraud gājējus un var bojāt automašīnas un pilsētvides objektus. Tāpat sniegs var bojāt jumta konstrukciju, un sniegam kūstot, mitrums var nonākt arī iekštelpās.

Norobežot teritoriju, kurā no jumta var nokrist sniegs vai lāstekas, ir pieļaujams uz dažām stundām, kamēr tiek veikta jumta tīrīšana, taču tas nav ilgtermiņa risinājums. Namu īpašniekiem no jumta krītoša ledus vai sniega draudi jānovērš, nevis norobežojot gājēju ietvi, bet gan veicot jumtu attīrīšanu. Ja ilgstoši redzat šādus norobežojumus, kas traucē gājēju satiksmei, tad ziņojiet:

Par nenotīrītu jumtu var saņemt arī naudas sodu. Maksimālais sods fiziskām personām ir 350 eiro, bet juridiskām personām – 1400 eiro.