Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 52 rezultāti
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Rakstiska izsole ar augšupejošu soli
  Objekta veids
  Transportlīdzekļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Piestātnes
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole no
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2.stāva telpu grupas 002, daļa no telpas Nr.33 un daļa no telpas Nr.38 ar kopējo platību 10,10 m2 , nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 27.03.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūras paradīze", reģistrācijas Nr. 40003611389
  - nosolītā nomas maksa 7,50 EUR/m2 mēnesī (bez PVN)
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1.stāva telpu grupas 001, telpas Nr.28 un daļas no telpas Nr.1 ar kopējo platību 64,9 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 27.03.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vineks", reģistrācijas Nr. 40003448479
  - nosolītā nomas maksa 6,50 EUR/m2 mēnesī (bez PVN)
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1.stāva telpu grupas 001, telpu Nr.10, 11 ar kopējo platību 12,5 m2 , nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 27.03.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kurzeme GB", reģistrācijas Nr. 40003291094
  - nosolītā nomas maksa 5,00 EUR / m2 mēnesī (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējumu 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 97,01 m2, t.sk. 2.stāva telpu grupas 003 telpu Nr.3, 5, 6 ar kopējo platību 64,40 m2 un koplietošanas telpu domājamās daļas ar kopējo platību 32,61 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 27.03.2024;
  - izsole noslēgusies bez rezultāta
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 1, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, 2.stāva telpu grupas 005 telpas Nr.17 ar kopējo platību 14 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 27.03.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA "MVA Baltic", reģistrācijas Nr. 40203406247
  - nosolītā nomas maksa 7,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
  nomas līgums noslēgts ar SIA "MVA Baltic", reģistrācijas Nr. 40203406247
  - līguma noslēgšanas datums: 04.04.2024.
  - līguma beigu termiņš: 04.04.2030.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par zemes vienības Rīgā, Gaujas ielā 12, kadastra Nr. 0100 090 2007, sastāvā esošo zemes vienības daļu 67 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 090 2007 8001, uz pieciem gadiem ieguva:
  • SIA “ROCKART” ar nomas maksu EUR 1.10 (bez PVN) par m2 mēnesī.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals