Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 159 rezultāti
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 49/53, Rīgā, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 10,26 m2, t.sk., 1. stāva telpu grupas 053 telpu Nr. 1-4 ar platību 8,9 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 1,36 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultāts:
  - izsoles datums: 26.09.2023.;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “ROMKONS”, reģistrācijas numurs 40003603979;
  - nosolītā nomas maksa 53,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Komerctelpas
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Rakstiska izsole ar augšupejošu soli
  Objekta veids
  Ēkas (būves)
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, telpu grupas 002, 2.stāva nedzīvojamās telpas Nr.11 ar kopējo platību 6,5 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultāts:
  - izsoles datums: 14.09.2023;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Arkādijas ziedi”, reģistrācijas numurs 40103085552;
  - nosolītā nomas maksa 7,70 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals