Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 62 rezultāti
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole no
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 2.stāva telpu grupas 002, daļa no telpas Nr.33 un daļa no telpas Nr.38 ar kopējo platību 10,10 m2 , nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 27.03.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūras paradīze", reģistrācijas Nr. 40003611389
  - nosolītā nomas maksa 7,50 EUR/m2 mēnesī (bez PVN)
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1.stāva telpu grupas 001, telpas Nr.28 un daļas no telpas Nr.1 ar kopējo platību 64,9 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 27.03.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vineks", reģistrācijas Nr. 40003448479
  - nosolītā nomas maksa 6,50 EUR/m2 mēnesī (bez PVN)
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 3 k-4, Rīgā, kadastra apzīmējums 0100 004 0071 074, 1.stāva telpu grupas 001, telpu Nr.10, 11 ar kopējo platību 12,5 m2 , nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 27.03.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kurzeme GB", reģistrācijas Nr. 40003291094
  - nosolītā nomas maksa 5,00 EUR / m2 mēnesī (bez PVN).
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, kadastra numurs 0100 001 0152, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējumu 0100 001 0152 001, telpu ar kopējo platību 97,01 m2, t.sk. 2.stāva telpu grupas 003 telpu Nr.3, 5, 6 ar kopējo platību 64,40 m2 un koplietošanas telpu domājamās daļas ar kopējo platību 32,61 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 27.03.2024;
  - izsole noslēgusies bez rezultāta
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus iela 1, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 053, 2.stāva telpu grupas 005 telpas Nr.17 ar kopējo platību 14 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 27.03.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA "MVA Baltic", reģistrācijas Nr. 40203406247
  - nosolītā nomas maksa 7,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).
  nomas līgums noslēgts ar SIA "MVA Baltic", reģistrācijas Nr. 40203406247
  - līguma noslēgšanas datums: 04.04.2024.
  - līguma beigu termiņš: 04.04.2030.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par zemes vienības Rīgā, Gaujas ielā 12, kadastra Nr. 0100 090 2007, sastāvā esošo zemes vienības daļu 67 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 0100 090 2007 8001, uz pieciem gadiem ieguva:
  • SIA “ROCKART” ar nomas maksu EUR 1.10 (bez PVN) par m2 mēnesī.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Par Nekustamā īpašuma Centrāltirgus ielā 3k-6, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 004 0071 010, telpu grupas 001 telpu Nr.1-7 ar kopējo platību 186,80 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 26.03.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROYECTO GRANDE", reģistrācijas Nr. 40003866482
  - nosolītā nomas maksa 4,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

  Nomas līgums noslēgts ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROYECTO GRANDE", reģistrācijas Nr. 40003866482
  - līguma noslēgšanas datums: 12.04.2024.
  - līguma beigu termiņš: 12.04.2030.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas
  Par Nekustamā īpašuma Torņa ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 102,77 m2, t.sk. telpu grupas 002 telpu Nr.1-4 un telpu grupas 910 telpas Nr. 3 ar iznomājamo platību 88,2 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 14,57 m2, nomas tiesību rakstiskas izsoles rezultātu:
  - izsoles datums: 21.03.2024;
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: “Royal Cafe” SIA, reģistrācijas Nr. 40103898145
  - nosolītā nomas maksa 10,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN).

  - nomas līgums noslēgts ar “Royal Cafe” SIA, reģistrācijas Nr. 40103898145
  - līguma noslēgšanas datums: 13.04.2024.
  - līguma beigu termiņš: 12.04.2030.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi
  Izsoles rezultāts:
  Lucavsala, tirdzniecības vieta Nr. 4 LS4
  SIA “Galerija Ekselence”, reģ. Nr. 40103850702
  185,00 EUR/mēn. + PVN

  Lucavsala, tirdzniecības vieta Nr. 3 LS3
  SIA “K.A. GROUP”, reģ. Nr. 40203062537
  245,00 EUR/mēn. + PVN
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles rezultāts:
  Līvu laukums, tirdzniecības vieta Nr. 4 LL4
  IK "SANTA ROZENTĀLE", reģ. Nr. 50002105861
  210,00 EUR/mēn. + PVN

  Līvu laukums, tirdzniecības vieta Nr. 5 LL5
  SIA “SUDRABA NAMS”, reģ. Nr. 40003902590
  210,00 EUR/mēn. + PVN

  Līvu laukums, tirdzniecības vieta Nr. 2 LL2
  SIA “K.A. GROUP”, reģ. Nr. 40203062537
  210,00 EUR/mēn. + PVN

  Līvu laukums, tirdzniecības vieta Nr. 6 LL6
  IK "SANTA ROZENTĀLE", reģ. Nr. 50002105861
  210,00 EUR/mēn. + PVN
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles rezultāts:
  Kronvalda parks, tirdzniecības vieta Nr. 1 KP1
  SIA “Līgatnes saldējums”, reģ. Nr. 40003578559
  210,00 EUR/mēn. + PVN
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles rezultāts:
  Kanālmalas apstādījumi, tirdzniecības vieta 2 KM2
  SIA “K.A. GROUP”, reģ. Nr. 40203062537
  330,00 EUR/mēn. + PVN
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles rezultāts:
  Vērmanes dārzs, tirdzniecības vieta Nr. 3 VD3
  SIA “AP HOLDING COMPANY”, reģ. Nr. 40103963572
  270,00 EUR/mēn. + PVN

  Vērmanes dārzs, tirdzniecības vieta Nr. 5 VD5
  SIA “K.A. GROUP”, reģ. Nr. 40203062537
  300,00 EUR/mēn. + PVN

  Vērmanes dārzs, tirdzniecības vieta Nr. 2 VD2
  SIA “Līgatnes saldējums”, reģ. Nr. 40003578559
  240,00 EUR/mēn. + PVN

  Vērmanes dārzs, tirdzniecības vieta Nr. 1 VD1
  SIA “VR Laiks”, reģ. Nr. 40203145858
  210,00 EUR/mēn. + PVN
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles rezultāts:
  Uzvaras parks, tirdzniecības vieta Nr. 3 UP3
  SIA “UGA”, reģ. Nr. 40203170107
  280,00 EUR/mēn. + PVN
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals