Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 164 rezultāti
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Plānotā atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Nomas Objekts: Telpas ar kopējo platību 55 m2 (3. stāva telpu grupas 010 telpas Nr.1-3 ar iznomājamo platību 47,20 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 7,8 m2)
  izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “Zīmulis un Ota”, reģistrācijas numurs 40103368610
  - līguma noslēgšanas datums: 15.08.2023.
  - līguma beigu termiņš: 30.06.2029.
  - tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Zīmulis un Ota”, reģistrācijas numurs 40103368610;
  - nosolītā nomas maksa 4,00 EUR par 1 m2 mēnesī (bez PVN). “
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Telpas kopā ar zemi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 356G, Rīgā (kadastra Nr. 0100 092 2433), kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008; kopējā platība 138,6 m2), garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003; kopējā platība 177,6 m2) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 092 2433) 1591 m2 platībā, 216/3577 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008) telpu grupu Nr. 006 14.08.2023. elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 9635 EUR nosolīja fiziska persona.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 356G, Rīgā (kadastra Nr. 0100 092 2433), kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008; kopējā platība 138,6 m2), garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003; kopējā platība 177,6 m2) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 092 2433) 1591 m2 platībā, 213/3577 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008) telpu grupu Nr. 005 14.08.2023. elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 8640 EUR nosolīja fiziska persona.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Nekustamā īpašuma Brīvības gatvē 356G, Rīgā (kadastra Nr. 0100 092 2433), kas sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008; kopējā platība 138,6 m2), garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2219 003; kopējā platība 177,6 m2) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 092 2433) 1591 m2 platībā, 211/3577 domājamās daļas ar lietošanas tiesībām uz garāžas (kadastra apzīmējums 0100 092 2433 008) telpu grupu Nr. 002 14.08.2023. elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par 9210 EUR nosolīja fiziska persona.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi
  Izsoles rezultātā tiesības slēgt nomas līgumu par zemesgabalu ar kopējo platību 75m2 (kadastra apzīmējums 0100 009 0028 8008) Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī b/n, līdz 2026.gada 31.oktobrim (ieskaitot) ieguva:
  • SIA “K.A GROUP” (reģ. Nr.40203062537) ar nomas maksu 625,74 euro (bez PVN) mēnesī.
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Nomas tiesību izsole
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Neaktīva
  Izsoles veids
  Apbūves tiesību piešķiršana
  Objekta veids
  Neapbūvēts zemesgabals
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Neizīrēti dzīvokļi
  Izsoles statuss
  Aktīva
  Izsoles veids
  Atsavināšanas izsole
  Objekta veids
  Ēkas (būves) kopā ar zemi