2021. gada februārī Rīga pievienojās Parīzes klimata deklarācijai “Pilsētas, kas virzās uz klimata neitralitāti”. Deklarācija paredz, ka pilsētas apņemas pieņemt atbildīgus klimata politikas lēmumus, kas kopumā palīdzētu ierobežot planētas vidējās temperatūras pieaugumu līdz 1,5 °C, kā arī panāktu klimata neitralitāti līdz 2050. gadam.

Līdz ar 2021. gada 29. decembra Rīgas domes lēmumu Rīgas pašvaldībā tiek uzsākta energopārvaldības sistēmas īstenošana. Energopārvaldības sistēmas ieviešana tiek uzsākta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās 355 iestādēs.

2023. gada pavasarī notika energopārvaldības sistēmas audits, kurš apliecina ieviestās sistēmas atbilstību standarta ISO 50001 prasībām un 2023. gada 31. jūlijā bija saņemts atbilstošs sertifikāts.

Šobrīd energopārvaldības sistēma aptver 428 dažāda pielietojuma ēkas, kuru lietderīgā platība ir 1 267 342 kvadrātmetri. Energopārvaldības sistēma tiks papildināta arī ar citiem objektiem.

Šajā sadaļā ir ievietoti galvenie energopārvaldības sistēmas dokumenti.

Papildu informācija:

Valdis Ratniks

Speciālists - Torņa iela 4, LV-1050
Valdis.Ratniks [at] riga.lv