Rīgas jumti
Semināra nosaukums Rīga - sociālo inovāciju galvaspilsēta
Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, apliekamajiem objektiem un maksātājiem
Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm
Par nekustamā īpašuma nodokļa paziņošanas un maksāšanas kārtību
Par vietām, kur var samaksāt nekustamā īpašuma nodokli
Par portāla www.eriga.lv sadaļu “Nekustamā īpašuma nodoklis”

Rīgas domes pašvaldības ieņēmumu pārvalde

Pašvaldības ieņēmumu pārvalde veic Pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu un nodokļu maksātāju apkalpošanu, kā arī nosaka Pašvaldības teritorijā esošo zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķus
Skatīt vairāk