Ielu tirdzniecības atļaujas āra kafejnīcu darbībai izsniedz Apkaimju iedzīvotāju centrs. Arī šogad ielu tirdzniecības atļauju iespējams saņemt atvieglotā kārtībā, bez projekta izstrādes un saskaņošanas Pilsētas attīstības departamentā, ja:

 • iepretim kafejnīcai, uz ietves, tiks izvietoti tikai vieglas konstrukcijas galdi un krēsli, kas ir konkrētai pilsētvides zonai atbilstoši un puķu kastes;
 • āra kafejnīca tiks iekārtota atbilstoši tipveida risinājumiem;
 • iekārtojot tirdzniecības vietu atbilstoši tipveida risinājumiem.

Šajos gadījumos atļaujas saņemšanai nepieciešams iesniegt tikai situācijas plānu vai zemes robežu plānu, kurā atbilstošā mērogā iezīmēta galdu un krēslu aizņemamā teritorija ar izmēriem. Parkleta gadījumā nepieciešams iesniegt aizpildītu satiksmes organizācijas shēmu.

Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju individuāli izstrādātam āra kafejnīcas risinājumam, pirms pieteikuma iesniegšanas Apkaimju iedzīvotāju centrā, terases projektu nepieciešams saskaņot Rīgas domes Attīstības departamentā (sīkāk šeit). Ja projekts jau iepriekš ir bijis saskaņots, nav mainījušies faktiskie apstākļi pilsētvidē un terase tiks iekārtota atbilstoši iepriekš saskaņotajam projektam, jauns projekts nav jāgatavo. Šādā gadījumā iepriekš saskaņotais projekts jāiesniedz Apkaimju iedzīvotāju centrā, norādot, ka tirdzniecības vieta tiks iekārtota atbilstoši pēdējam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņotajam projektam.

Ielu tirdzniecībai Rīgā tiek piemērota nodeva. Kopš 2023. gada 10. marta spēkā stājušās izmaiņas pilsētas dalījumā ielu tirdzniecības nodevu zonās, kā arī nodevu apmēros. Ar nodevu apmēriem iespējams iepazīties šeit.

Tiem uzņēmējiem, kuru āra kafejnīcas pagājušajā vasarā vismaz 30 dienas pēc kārtas nevarēja strādāt pašvaldības veiktu ielu remontdarbu dēļ, šajā sezonā iespējams saņemt 50% atlaidi no nodevas maksas. Tai var pieteikties, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram. Vairāk informācijas var saņemt pa tālruni 80000800 vai rakstot uz aic@riga.lv.

Pašvaldība no 2023. gada piedāvā uzņēmējiem saņemt finansiālu atbalstu līdz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 50% no parkleta uzstādīšanas kopējām izmaksām.

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kuri vēlas veidot jaunus parkletus, līdz 30. septembrim var pieteikties līdzfinansējumam līdz 10 000 eiro, bet ne vairāk kā 50% no parkleta uzstādīšanas kopējām izmaksām. Uzņēmējiem jāizvēlas viens no trijiem pašvaldības piedāvātajiem parkletu tipveida risinājumiem. Ar parkletu tipveida risinājumiem var iepazīties riga.lv.

Līdzfinansējums ir paredzēts parkleta izgatavošanai, transportēšanai un uzstādīšanaiLīdzfinansējumu nepiešķir atsevišķi stāvošu labiekārtojuma elementu, piemēram, mēbeļu, sildītāju u. c. elementu izvietošanai, apzaļumošanai, parkleta uzturēšanai un demontāžai.

Izvēloties pašvaldības piedāvātos tipveida risinājumus, parklet ir ātri un vienkārši izveidojams. Tipveida risinājuma izvietošanai dokumenti jāiesniedz tikai Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (AIC).

 • Lai saņemtu līdzfinansējumu:
  • jāsaņem ielu tirdzniecības atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai;
  • jāuzbūvē parklets atbilstoši vienam no četriem līdzfinansēšanai paredzētajiem tipveida risinājumiem;
  • jāpaziņo Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram par parkleta ierīkošanas pabeigšanu un jāiesniedz attiecināmo izmaksu tāme;
  • jānoslēdz līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanu.

Uzņēmējiem jāņem vērā, ka parkleta izbūvē nedrīkst būt atkāpes no tipveida risinājuma un parklets jāizvieto uz laiku, kas ir ne īsāks par trīs gadiem. Pašvaldības līdzfinansējums nedrīkst pārsniegt de minimis iespējamo atbalsta limitu.

Lai pieteiktos atbalstam uzņēmējiem, līdz kārtējā gada 30. septembrim jāiesniedz pieteikums AIC, pievienojot tam parkleta izgatavošanas, transportēšanas un uzstādīšanas izmaksu tāmi un maksājuma dokumentus.

Vairāk informācijas par āra vasaras kafejnīcu saskaņošanas kārtību riga.lv.

Vairāk informācijas par parkletu atbalsta programmu var saņemt, rakstot uz e-pastu aic@riga.lv.

 

Nr.

Līdzfinansējuma saņēmējs

Adrese

Izvietojums

1

Akciju sabiedrība “LIDO”

Krišjāņa Barona iela 11, ar izvietojumu Dzirnavu ielā

pie restorāna “LIDO Dzirnavas”

2

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VaV”

Dzirnavu iela 41

pie restorāna “Zivju Lete”

3

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRIME CUT”

Dzirnavu iela 72

pie restorāna “O’ Sole Mio”

4

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EZĪŠA KOFĪŠOPS”

Krišjāņa Barona iela 3, ar izvietojumu Elizabetes ielā

pie kafejnīcas “Ezīša Kofīšops”

Atļauja piesakāma elektroniski, portā eriga.lv sadaļā Ielu tirdzniecība vai klātienē, Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas nodaļās

Sīkāka informācija Apkaimju iedzīvotāju centra Komercdarbības koordinācijas nodaļā pa tālruņiem – +37167012326; +37167013590; +37167013518.

Atbilstoši Rīgas domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 43 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 16. punktam Reģistrētās ielu tirdzniecības vietas tiek iekļautas sarakstā.

 • Katalogs ar tipveida risinājumiem vasaras terašu izvietošanai
  Ja vēlaties izvietot vasaras terasi, neskaņojot izvietošanu ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu un Rīgas domes Satiksmes departamentu, izvēlēties kādu no piedāvātajiem tipveida risinājumiem un dodies uz Apkaimju iedzīvotāju centru saņemt atļauju tirdzniecības veikšanai vai iesniegt iesniegumu portālā https://www.eriga.lv/ .

Tālrunis uzziņām: 80000800

Atbilstoši dizaina piemēri āra kafejnīcām pilsētvidē