2022.gada 1. aprīlī atsāksies pavasara/vasaras sezona āra kafejnīcām. Ielu tirdzniecības atļaujas āra kafejnīcu darbībai izsniedz Apkaimju iedzīvotāju centrs. Arī šogad ielu tirdzniecības atļauju iespējams saņemt atvieglotā kārtībā, bez projekta izstrādes un saskaņošanas Pilsētas attīstības departamentā, ja:

  • iepretim kafejnīcai, uz ietves, tiks izvietoti tikai vieglas konstrukcijas galdi un krēsli, kas ir konkrētai pilsētvides zonai atbilstoši un puķu kastes;
  • āra kafejnīca tiks iekārtota atbilstoši tipveida risinājumiem. Risinājumi pieejami šeit;
  • iekārtojot tirdzniecības vietu atbilstoši tipveida risinājumiem. Risinājums pieejams šeit.

Šajos gadījumos atļaujas saņemšanai nepieciešams iesniegt tikai situācijas plānu vai zemes robežu plānu, kurā atbilstošā mērogā iezīmēta galdu un krēslu aizņemamā teritorija ar izmēriem. Parkleta gadījumā nepieciešams iesniegt aizpildīta satiksmes organizācijas shēma.

Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju individuāli izstrādātam āra kafejnīcas risinājumam, pirms pieteikuma iesniegšanas Apkaimju iedzīvotāju centrā, terases projektu nepieciešams saskaņot Rīgas domes Attīstības departamentā (sīkāk šeit). Ja projekts jau iepriekš ir bijis saskaņots, nav mainījušies faktiskie apstākļi pilsētvidē un terase tiks iekārtota atbilstoši iepriekš saskaņotajam projektam, jauns projekts nav jāgatavo. Šādā gadījumā iepriekš saskaņotais projekts jāiesniedz Apkaimju iedzīvotāju centrā, norādot, ka tirdzniecības vieta tiks iekārtota atbilstoši pēdējam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņotajam projektam.

No 1. aprīļa pavasara/vasaras sezonu āra kafejnīcu izvietošanai uz pašvaldībai piederošās zemes tiek piemērota pašvaldības nodeva.

Ar pašvaldības nodevas izmaksām var iepazīties šeit:

Atļauja piesakāma elektroniski, portā eriga.lv sadaļā Ielu tirdzniecība vai klātienē, Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas nodaļās

Sīkāka informācija Apkaimju iedzīvotāju centra Komercdarbības koordinācijas nodaļā pa tālruņiem – 67012326; 67013590; 67013518.

Atbilstoši Rīgas domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 43 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 16. punktam Reģistrētās ielu tirdzniecības vietas tiek iekļautas sarakstā.

  • Tipveida risinājumi vasaras terašu izvietošanai
    Ja vēlaties izvietot vasaras terasi, neskaņojot izvietošanu ar Rīgas pilsētas būvvaldi un Rīgas domes Satiksmes departamentu, izvēlēties kādu no piedāvātajiem tipveida risinājumiem un dodies uz Apkaimju iedzīvotāju centru saņemt atļauju tirdzniecības veikšanai vai iesniegt iesniegumu  portālā https://www.eriga.lv/ .Tālrunis uzziņām: 80000800)

Atbilstoši dizaina piemēri āra kafejnīcām pilsētvidē