Ielu tirdzniecības atļaujas āra kafejnīcu darbībai izsniedz Apkaimju iedzīvotāju centrs. Arī šogad ielu tirdzniecības atļauju iespējams saņemt atvieglotā kārtībā, bez projekta izstrādes un saskaņošanas Pilsētas attīstības departamentā, ja:

  • iepretim kafejnīcai, uz ietves, tiks izvietoti tikai vieglas konstrukcijas galdi un krēsli, kas ir konkrētai pilsētvides zonai atbilstoši un puķu kastes;
  • āra kafejnīca tiks iekārtota atbilstoši tipveida risinājumiem;
  • iekārtojot tirdzniecības vietu atbilstoši tipveida risinājumiem.

Šajos gadījumos atļaujas saņemšanai nepieciešams iesniegt tikai situācijas plānu vai zemes robežu plānu, kurā atbilstošā mērogā iezīmēta galdu un krēslu aizņemamā teritorija ar izmēriem. Parkleta gadījumā nepieciešams iesniegt aizpildīta satiksmes organizācijas shēma.

Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju individuāli izstrādātam āra kafejnīcas risinājumam, pirms pieteikuma iesniegšanas Apkaimju iedzīvotāju centrā, terases projektu nepieciešams saskaņot Rīgas domes Attīstības departamentā (sīkāk šeit). Ja projekts jau iepriekš ir bijis saskaņots, nav mainījušies faktiskie apstākļi pilsētvidē un terase tiks iekārtota atbilstoši iepriekš saskaņotajam projektam, jauns projekts nav jāgatavo. Šādā gadījumā iepriekš saskaņotais projekts jāiesniedz Apkaimju iedzīvotāju centrā, norādot, ka tirdzniecības vieta tiks iekārtota atbilstoši pēdējam Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā saskaņotajam projektam.

Ielu tirdzniecībai Rīgā tiek piemērota nodeva. Kopš 2023. gada 10. marta spēkā stājušās izmaiņas pilsētas dalījumā ielu tirdzniecības nodevu zonās, kā arī nodevu apmēros. Ar nodevu apmēriem iespējams iepazīties šeit.

Tiem uzņēmējiem, kuru āra kafejnīcas pagājušajā vasarā vismaz 30 dienas pēc kārtas nevarēja strādāt pašvaldības veiktu ielu remontdarbu dēļ, šajā sezonā iespējams saņemt 50% atlaidi no nodevas maksas. Tai var pieteikties, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centram. Vairāk informācijas var saņemt pa tālruni 80000800 vai rakstot uz aic@riga.lv.

Šajā pavasara un vasaras sezonā Rīgā laikā no Pasaules Hokeja čempionāta, sākot ar 12. maiju, līdz Vispārējiem Latviešu dziesmu un deju svētkiem, beidzot ar 9. jūliju, Rīgas pilsētā pilotprojekta ietvaros būs atļauta pārvietojamo dzērienu iekārtu un televīzijas ekrānu izvietošana āra kafejnīcās. Pilotprojekta mērķis ir izvērtēt ekrānu un pārvietojamo dzērienu iekārtu izvietošanas iespēju vasaras kafejnīcās nozīmīgu pasākumu laikā.

Līdz šim rolbāru un ekrānu izvietošana bija iespējama vasaras terasēs, kas nav piesaistītas pastāvīgās ēkās izvietotām kafejnīcām un restorāniem. Pilotprojekts paredz šādu elementu izvietošanu arī vasaras kafejnīcās, kas izvietotas pie ēkās esošiem restorāniem un kafejnīcām.

Lai izvietotu āra kafejnīcu, nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai. Iesniedzot pieteikumu, piezīmju daļā jānorāda vajadzība izvietot rolbāru un/vai TV ekrānu.

Ja ielu tirdzniecības atļauja jau ir saņemta vai iesniegums vasaras kafejnīcas atļaujas saņemšanai jau ir iesniegts, lai varētu izvietotu ekrānu un/vai rolbāru, AIC jāiesniedz brīvas formas iesniegums ar lūgumu papildus iesniegtajiem dokumentiem saskaņot rolbāru un/vai TV ekrāna izvietošanu āra kafejnīcā, norādot pašvaldības piešķirto iepriekš iesniegtā iesnieguma reģistrācijas numuru vai izsniegtās tirdzniecības atļaujas numuru.

Abos gadījumos iesniegumam jāpievieno āra kafejnīcas izvietojuma plānā iezīmēts iekārtas – ekrāna un/vai rolbāra – izvietojums, norādot iekārtas izmērus. Saskaņota vasaras kafejnīcas projekta gadījumā, tas jānorāda projektā ietvertajā izvietojuma plānā. Tāpat jānorāda TV ekrānu stiprinājuma vieta un stiprinājuma veids. Rolbāriem nepieciešama iekārtas fotofiksācija.

Pēc atļaujas ielu tirdzniecībai saņemšanas rolbāra darbībai jāsaņem saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē. Satura atskaņošanai uz ekrāniem jāsaņem AKKA/LAA un LAIPA licences.

Nosacījumi, kas jāņem vērā minēto iekārtu izvietošanai:

  • iekārtas drīkst izvietot tikai āra kafejnīcas teritorijā, ievērojot ietves brīvo platumu, piebrauktuves un iebrauktuves platumu;
  • risinājumam un pieslēgumam jābūt dizainiski kvalitatīvam un tehniski drošam;
  • visi vadi un kabeļi jānosedz ar nosegpaneļiem;
  • iekārtas aizliegts stiprināt pie ēku fasādēm;
  • par tehnisko drošību atbildīgs kafejnīcas saimnieks;
  • iekārtu darbība nedrīkst traucēt citiem iedzīvotājiem;
  • pamatotu sūdzību gadījumā iekārtas nekavējoties jādemontē.
Uzstādot ekrānu un/vai pārvietojamo dzērienu iekārtu, jāņem vērā

Atļauja piesakāma elektroniski, portā eriga.lv sadaļā Ielu tirdzniecība vai klātienē, Apkaimju iedzīvotāju centra klientu apkalpošanas nodaļās

Sīkāka informācija Apkaimju iedzīvotāju centra Komercdarbības koordinācijas nodaļā pa tālruņiem – +37167012326; +37167013590; +37167013518.

Atbilstoši Rīgas domes 28.04.2021. saistošo noteikumu Nr. 43 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 16. punktam Reģistrētās ielu tirdzniecības vietas tiek iekļautas sarakstā.

Atbilstoši dizaina piemēri āra kafejnīcām pilsētvidē