Piedāvājam iepazīties ar Satiksmes ministrijas informatīvo izdevumu “Baltijas gadsimta dzelzceļa projekts”. Izdevumā apkopota vispusīga informācija par “Rail Baltica” projekta aktualitātēm, plānoto starptautisko un reģionālo satiksmi, kravu loģistikas attīstības iespējām, kā arī sniegti fakti par vēsturisko dzelzceļa savienojumu ar Eiropu. Papildus dots ieskats par stacijām, apkopes punktiem un citiem infrastruktūras objektiem, kā arī “Rail Baltica” dzelzceļa līnijas būvniecības procesu.

Vairāk informācijas par saules paneļu uzstādīšanu un iesniegumu veidlapas šeit: https://www.rdpad.lv/saules-panelu-izvietosana-riga/