Ķerrā ar lāpstu ber zemi

Administratīvā teritorija Lucavsala, kadastra Nr. 0100-051-0179, 0100-051-0178, Zemgales priekšpilsētā 

Adrese Grupa Grunts Dārza Nr. Platība m2

Lucavsalas  iela b/n

051

0179

1340

126

Lucavsalas  iela b/n

051

0179

1344

123

Lucavsalas  iela b/n

051

0179

1081

234

Lucavsalas  iela b/n

051

0178

1111

218

Lucavsalas  iela b/n

051

0178

1134

200

Lucavsalas  iela b/n

051

0178

1179

207

Lucavsalas  iela b/n

051

0178

1180

207

Lucavsalas  iela b/n

051

0178

1181

230

Lucavsalas  iela b/n

051

0178

1182

234

Lucavsalas  iela b/n

051

0178

1183

225

Lucavsalas  iela b/n

051

0178

1240

193

Lucavsalas  iela b/n

051

0178

1245

231

Par brīvajiem ģimenes dārziņiem Lucavsalā b/n interesēties pa tālr. 67013589, 25488587  I.Zīdere.

Administratīvā teritorija Lucavsala (Kazas sēklis), kadastra Nr. 0100-051-0181, Zemgales priekšpilsēta

Adrese Grupa Grunts Dārza Nr. Platība m2

Lucavsalas iela b/n

051

0181

7.līnija 5

 

300

Par brīvajiem ģimenes dārziņiem Kazas sēklī interesēties pa tālr. 67026648  D.Krūka.

Administratīvā teritorija Ciema iela b/n, kadastra Nr. 0100-082-0574, Kurzemes rajons

Adrese Grupa Grunts Dārza Nr. Platība m2

Ciema  iela b/n

082

0574

66

300

Par brīvajiem ģimenes dārziņiem Ciema ielā b/n interesēties pa tālr. 67012327, 29216333 T.Ladigina.

Administratīvā teritorija Mūkupurva iela b/n, kadastra Nr. 0100-082-2164, 0100-082-2668, 0100-082-2667, Kurzemes rajons

Adrese Grupa Grunts Dārza Nr. Platība m2

Mūkupurva iela b/n

082

2164

68

392

Mūkupurva iela b/n

082

2164

132

392

Mūkupurva iela b/n

082

2164

116

392

Mūkupurva iela b/n

082

2164

153

392

Mūkupurva iela b/n

082

2668

93

420

Mūkupurva iela b/n

082

2667

18

300

Mūkupurva iela b/n

082

2667

26

300

Par brīvajiem ģimenes dārziņiem Mūkupurva ielā b/n interesēties pa tālr. 67012327, 29216333  T.Ladigina.

Administratīvā teritorija Jaunciema gatve b/n, kadastra Nr. 0100-128-2111; 0100-128-2111, Vidzemes priekšpilsēta 

Adrese Grupa Grunts Dārza Nr. Platība m2

Jaunciema gatve b/n

128

2111

38.līnija 26

300

Jaunciema gatve b/n

128

2111

40.līnija 33

260

Jaunciema gatve b/n

128

2110

47.līnija 4

250

Par brīvajiem ģimenes dārziņiem Jaunciema gatvē b/n interesēties pa tālr. 67026648  D.Krūka. 

Administratīvā teritorija Murjāņu/Ūdeļu ielas b/n, kadastra Nr. 0100-123-0128, Vidzemes priekšpilsēta 

Adrese Grupa Grunts Dārza Nr. Platība m2

Jaunciema gatve b/n

123

0128

16

360

Jaunciema gatve b/n

123

0128

18

400

Jaunciema gatve b/n

123

 

0128

61

200

Par brīvajiem ģimenes dārziņiem Murjāņu/Ūdeļu ielās b/n interesēties pa tālr. 67026648  D.Krūka. 

Par ģimenes (sakņu) dārzu ierīkošanu un uzturēšanu uz Rīgas pašvaldībai piederošas zemes

No 1.maija Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanu ģimenes (sakņu) dārzu ierīkošanai administrēšanas pakalpojumu iedzīvotājiem sniegs Rīgas domes Īpašuma departaments.

Pakalpojumu var saņemt gan fiziskas personas, gan biedrības, bet priekšroka tiks sniegta daudzbērnu ģimenēm, personām ar invaliditāti un maznodrošinātajiem.

Kā šobrīd pieteikties mazdārziņa nomai?

Lai ievērotu valstī noteikto epidemioloģisko situāciju un vīrusa Covid-19 ierobežošanu, aicinām pieteikt pakalpojumu attālināti:

 • Persona nosūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši Rīgas domes Īpašuma departamenta mājas lapā ievietotajam paraugam un normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi diipp@riga.lv vai Apkaimju iedzīvotāju centra Teritoriālajām atrašanās vietām vai nosūta pa pastu Rīgas domes Īpašuma departamentam uz adresi R. Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-2015. Vai arī nosūta E-iesniegumu autorizējoties portālā www.latvija.lv Iesniegumā obligāti ir jānorāda e-pasts

Klātienē iesniegumu var iesniegt:

 • Rīgas domes Apkaimju iedzīvotāju centros: Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, E.Smiļģa ielā 46, Gobas ielā 6a, Ieriķu ielā 43a. Plašāka informācija zvanot uz bezmaksas tālruni 80000800 vai rakstot uz e-pastu aic@riga.lv.
  Darba laiki: Pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00, pārējās darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.17.00, bet piektdienās no plkst.8.30 līdz plkst.16.00.
 • Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kalēju ielā 10. Plašāka informācija zvanot uz  tālruni 67012590. Rakstot e-pastu diipp@riga.lv vai mājas lapā .
  Darba laiks: Pirmdienās no plkst.9.00 līdz 18.00, pārējās darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.17.00, bet piektdienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00. Katru darba dienu ir pārtraukums no plkst.12.00 līdz plkst.12.30.

Noteikumi, kas jāievēro dārziņu nomniekiem:

 • nepieļaut auglīgās augsnes virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos, kā arī nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes kvalitāti;
 • ar savu darbību neizraisīt zemes applūšanu ar notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, nepieļaut piesārņošanu ar atkritumiem un novērst citus zemi postošus procesus;
 • uz iznomātās zemes neveikt kapitālo vai pagaidu apbūvi;
 • nepieļaut, ka nomnieka turējumā esošie mājdzīvnieki traucētu mieru vai apdraudētu citus sakņu dārza lietotājus;
 • nodrošināt nomātā zemesgabala un tam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu un atkritumu izvešanu atbilstoši Rīgas domes 28.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.146 (prot.Nr.53, 2§) „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”;
 • nojaukt nomniekam piederošās pagaidu būves par saviem līdzekļiem un atbrīvot zemesgabalu no visas sev piederošās kustamās mantas gadījumā, kad, beidzoties līgumam, šis zemesgabals turpmāk vairs netiks iznomāts tam pašam nomniekam.