No. 1. novembra darbu pārtrauc vietne iesaisties.riga.lv. Tā kopš 2022. gada decembra darbojās uz starptautiskās platformas “Citizen Lab” bāzes, taču paralēli Rīga turpina domāt par iespējām apvienot un izmantot citus pašvaldības rīcībā esošos digitālos rīkus un risinājumus. Šobrīd pieņemts lēmums pārtraukt portāla iesaisties.riga.lv darbību, lai pašvaldība nekļūtu atkarīga no viena iegādāta risinājuma. Taču tas nenozīmē, ka iedzīvotājiem vairs netiks nodrošinātas līdzdalības iespējas. Arī turpmāk ikvienam interesentam būs iespēja piedalīties jaunos līdzdalības projektos – aptaujās, kartēšanās, sabiedriskajās  apspriešanās u.c. 

Platformā nedaudz mazāk kā gada laikā reģistrējušies vairāk nekā 4500 lietotāju. Mums ir svarīgi uzzināt lietotāju viedokli par līdzšinējo pieredzi, kā arī turpināt saziņu par līdzdalības iespējām ar tiem, kuri to vēlēsies. Tāpēc lūdzam aizpildīt aptauju par pieredzi, ko lietotāji guva, izmantojot iesaisties.riga.lv.

Zemāk iepazīsties ar dažādām iespējām, kā iedzīvotāji var iesaistīties pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā.

Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā - ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konstatēšanā un alternatīvu noteikšanā, kā arī pārējos posmos - iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.