Rīgas dome nodevusi privatizācijai Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objektu – atsevišķu apbūvētu zemesgabalu Austuves ielā 9, Rīgā (kadastra Nr.01000480131, kadastra apzīmējums 01000480162).
Prasījumi, kas attiecas uz minēto privatizējamo zemesgabalu, piesakāmi viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas.
Prasījumus apliecinošus dokumentus var iesniegt nosūtot pa pastu Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldei Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, vai nosūtot uz e-pastu dia@riga.lv (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu), vai ievietojot dokumentu skapī Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Kalēju ielā 10, Rīgā, 1. stāvā.
Tālrunis uzziņām 67181345.

Publicēts: 08.07.2022.