Rīgas dome 27.04.2022. pieņēma lēmumu Nr. 1476 “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – garāžas (kadastra apzīmējums 01000782223002) un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000782223) Maskavas ielā 415A, Rīgā, 782/953 domājamo daļu privatizācijas pabeigšanu”. Tālruņi uzziņām 67026288; 67026305.

Publicēts: 09.05.2022.